Informācija medijiem Nozares jaunumi
Pamani Cilvēku tirdzniecības draudus

Cilvēku tirdzniecība ir starptautiska problēma, kas skar miljoniem cilvēku visā pasaulē. Latvija daudzu gadu garumā ir uzskatīta par cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes un tranzīta valsti, taču pēdējos gados tā ir kļuvusi arī par cilvēku tirdzniecības upuru mērķa valsti, kurā notiek ārvalstnieku ekspluatācija.

“Latvijā biežāk konstatētās cilvēku tirdzniecības formas ir darbaspēka ekspluatācija, seksuālā ekspluatācija un ekspluatatīvas fiktīvās laulības. Gan personu savervēšanai, gan noturēšanai cilvēku tirdzniecībā tiek izmantota kāda no personas ievainojamībām. Visbiežāk personu ievainojamības ir saistītās ar ekonomiskiem, psiholoģiskiem vai sociāliem apstākļiem,” skaidro Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.

Lai gan notiek nemitīga cīņa pret šo necilvēcīgo praksi, nereti upuri un viņu līdzcilvēki var nepamanīt cilvēku tirdzniecības pazīmes. Lai palīdzētu sabiedrībai identificēt un novērst cilvēku tirdzniecību, ir būtiski izprast tās pazīmes un pievērst uzmanību dažādiem brīdinājuma signāliem.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informatīvās kampaņas “Pamani cilvēku tirdzniecības draudus!” ietvaros ir sagatavojusi padomus, kā pamanīt cilvēku tirdzniecības pazīmes.

  1. Pārmērīga uzraudzība un kontrole

Cilvēku tirdzniecības upuri nereti tiek pastiprināti kontrolēti un uzraudzīti, viņiem var būt ierobežota brīvība, kas liecina par fizisku ekspluatāciju.

“Nereti ekspluatētās personas sākotnēji nesaredz sevi kā cilvēku tirdzniecības upuri. Tikai pēc psiholoģiskā atbalsta saņemšanas, persona apzinās notikušo. Tāpēc ļoti svarīgi būt informētam par “sarkanajiem signāliem”, kas var liecināt par cilvēku tirdzniecību,” skaidro Pārvaldes priekšniece Maira Roze.

 

  1. Darbs pret paša gribu

Ja persona uzvedas bailīgi vai neuzticīgi, tas var liecināt par ierobežotu brīvību izvēlēties savu darbavietu vai dzīvesveidu. Ja līdzcilvēks vai draugs nevar izskaidrot savu pašreizējo situāciju, piemēram, darba vai dzīvesvietas adresi vai izvairās no sarunām par savu personīgo dzīvi, kā arī izskatās nomākts, tas var liecināt par cilvēku tirdzniecību.

 

  1. Neatbilstoši darba apstākļi

Ja redzat personu, kas strādā neatbilstošos darba apstākļos, piemēram, daudz stundu bez pārtraukumiem, saņem nesamērīgi zemu atalgojumu vai veic piespiedu darbu, tās var būt darbaspēka ekspluatāciju raksturojošas pazīmes.

 

  1. Sociāla izolācija

Tirdzniecības upuri nereti tiek izolēti no ģimenes un draugiem. Viņiem tiek ierobežota iespēja komunicēt ar saviem tuviniekiem, lai lūgtu palīdzību. Ja persona šķiet sociāli izolēta vai norobežojas, tās var būt cilvēku tirdzniecības pazīmes.

 

  1. Materiāla kontrole

Ja personai nav brīvības pārvietoties vai piekļūt saviem finanšu līdzekļiem un personīgajām mantām, tās var būt pazīmes par cilvēku tirdzniecību.

Svarīgi atcerēties, ka šie ir tikai daži no iespējamiem cilvēku tirdzniecības signāliem. Katra situācija ir atšķirīga, tāpēc būtiski izvērtēt visus faktorus, lai noteiktu, vai pastāv cilvēku tirdzniecības risks.

 

Plašāka informācija par informatīvo komunikācijas kampaņu “Pamani cilvēku tirdzniecības draudus!” pieejama Pārvaldes un Iekšlietu ministrijas vietnēs: www.pmlp.gov.lv un www.iem.gov.lv

 

Komunikācijas kampaņa “Pamani cilvēku tirdzniecības draudus!” izveidota un finansēta Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021. – 2027.gada programmas projekts Nr. PMLP/PMIF/2023/2 “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (1.posms)”.

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Sabiedriskās attiecības

prese@pmlp.gov.lv,67219185