Iekšējās drošības akadēmija

Vēl tikai dažas dienas vidusskolas absolventi var pieteikties valsts finansētās Iekšējās drošības akadēmijas (IDA) studiju programmās - īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā “Policijas darbs”, ko īsteno Valsts policijas koledža (uzņemšana norit līdz 23. jūlijam) un profesionālā bakalaura studiju programmā “Pirmstiesas izmeklēšana”, ko īsteno Latvijas Universitāte (uzņemšana norit līdz 24. jūlijam).

Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā “Policijas darbs” jau šobrīd ir vairāk kā 140 pieteikumi uz 150 studiju vietām, savukārt profesionālā bakalaura studiju programmā “Pirmstiesas izmeklēšana” – vairāk kā 70 pirmās prioritātes pieteikumi uz 83 studiju vietām.

Arī esošajiem tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem būs iespēja paaugstināt savu profesionalitāti un apgūt IDA šādas studiju programmas:

- Profesionālā (pirmā cikla) studiju programma "Policijas darbs", kuru īsteno pēc Valsts policijas koledžas īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas apguves;

- Profesionālā maģistra studiju programma “Pirmstiesas izmeklēšana”;

- Profesionālā maģistra studiju programma "Ekonomiskās drošības aizsardzība";

- Akadēmiskās maģistra studiju programmas "Sabiedrības vadība" apakšprogramma “Tiesībaizsardzības, kriminālsodu izpildes un glābšanas dienestu vadība”.

IDA iegūtā izglītība veicinās tiesībaizsardzības iestādēs nodarbināto kompetenci un darba kvalitāti, sagatavos augsta līmeņa speciālistus iekšlietu un citu tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām. Kvalitatīva studiju procesa nodrošināšanai tiks apvienoti iesaistīto augstākās izglītības iestāžu mācībspēki, koplietojot esošo studiju infrastruktūru, kā arī nākotnē tiks nodrošināta mūsdienīgas infrastruktūras izveide ēku kompleksā Ezermalas ielā 10, Rīgā.

Nāc studēt Iekšējās drošības akadēmijā - cel savu karjeru, stiprini Latvijas drošību!

Plašāk par IDA: www.ida.edu.lv

Līguma parakstīšana