Informācija medijiem Nozares jaunumi
pilsonība 87

21. maijā Ministru kabinets izdeva rīkojumu naturalizācijas kārtībā uzņemt Latvijas pilsonībā 87 personas.

Ministru kabinetam sagatavotajā rīkojuma projektā “Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā” ir iekļauti 87 pilsonības pretendenti, tai skaitā 1 viņu nepilngadīgais bērns.

No 87 pilsonības pretendentiem 65% ir krievi, 12% ukraiņi, 10% baltkrievi, kā arī turki, poļi, mordvieši, čehi un lietuvieši.

Pretendentu izglītības līmenis: 45% — vidējā, 35% — augstākā, 13% — pamata, 6% — nav zināma, 1% — bez izglītības.

Sarakstā iekļautās personas atbilst visām Pilsonības likuma prasībām.

PMLP atgādina, ka līdz ar uzņemšanu Latvijas pilsonībā, tiek mainīts personas tiesiskais statuss, tādēļ līdzšinējā nepilsoņa pase vairs nav derīga izmantošanai ne iekšzemē, ne ceļojumiem uz ārzemēm.

Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā ir uzņemtas 149 668 personas: 1995. gadā — 984; 1996. gadā — 3 016; 1997. gadā — 2 992; 1998. gadā — 4 439; 1999. gadā — 12 427; 2000. gadā — 14 900; 2001. gadā — 10 637, 2002. gadā — 9844; 2003. gadā — 10 049; 2004. gadā — 16 064; 2005. gadā — 19 169; 2006. gadā — 16 439; 2007. gadā — 6826; 2008. gadā — 3 004; 2009. gadā — 2 080; 2010. gadā — 2 336; 2011. gadā — 2 467; 2012. gadā — 2 213; 2013. gadā — 1 732;  2014. gadā — 939; 2015. gadā — 971; 2016. gadā — 987; 2017. gadā — 915; 2018. gadā — 930; 2019. gadā — 808; 2020. gadā — 725; 2021. gadā — 419; 2022. gadā — 518; 2023. gadā — 595; 2024. gadā — 243 personas.

Lai kļūtu par Latvijas pilsoni naturalizācijas kārtībā, personai ir jāvēršas jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā neatkarīgi no savas dzīvesvietas. Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas personas, kas apliecinājušas savu latviešu valodas prasmi, kā arī sekmīgi nokārtojušas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi.