Informācija medijiem
54 cilvēki kļūst par Latvijas pilsoņiem

17. maijā Ministru kabinets izdeva rīkojumu naturalizācijas kārtībā uzņemt Latvijas pilsonībā 54 personas.

Ministru kabinetam sagatavotajā rīkojuma projektā ''Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā'' ir iekļauti 54 pilsonības pretendenti, t.sk., 2 viņu nepilngadīgie bērni.

No 52 pilsonības pretendentiem 78% ir krievi, 3% ukraiņi, 1% baltkrievi, kā arī lietuvieši, poļi un citas tautības.

17% pilsonības pretendentu ir pamata, 59% - vidējā, 23% - augstākā izglītība.

Ministru kabineta rīkojuma projektā ir iekļauti 52 pilsonības pretendenti, kuri naturalizējas atbilstoši Pilsonības likuma 12.pantam un 2 pilsonības pretendenti, kuri naturalizējas atbilstoši Pilsonības likuma 15.pantam.

 Tuvāko dienu laikā jaunie pilsoņi pa pastu saņems paziņojumu no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), kurā būs informācija par personas uzņemšanu pilsonībā, kā arī tiks sniegta būtiskākā informācija par jaunās Latvijas pilsoņa pases noformēšanas iespējām.

PMLP atgādina, ka līdz ar uzņemšanu Latvijas pilsonībā, tiek mainīts personas tiesiskais statuss, tādēļ līdzšinējā nepilsoņa pase vairs nav derīga izmantošanai ne iekšzemē, ne ceļojumiem uz ārzemēm.

Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā ir uzņemtas 148 528 personas: 1995.gadā - 984; 1996.gadā - 3 016; 1997.gadā - 2 992; 1998.gadā - 4 439; 1999.gadā - 12 427; 2000.gadā - 14 900; 2001.gadā - 10 637, 2002.gadā -  9844; 2003.gadā - 10 049; 2004.gadā - 16 064; 2005.gadā - 19 169; 2006.gadā  - 16 439; 2007. gadā - 6826; 2008.gadā - 3 004; 2009.gadā - 2 080; 2010.gadā - 2 336; 2011.gadā - 2 467; 2012.gadā - 2 213; 2013. gadā -  1 732;  2014. gadā -  939; 2015.gadā - 971; 2016.gadā - 987; 2017.gadā - 915; 2018.gadā - 930;  2019.gadā - 808; 2020.gadā - 725; 2021.gadā - 419; 2022.gadā - 216 personas.

Lai kļūtu par Latvijas pilsoni naturalizācijas kārtībā, personai ir jāvēršas jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā neatkarīgi no savas dzīvesvietas. Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas personas, kas apliecinājušas savu latviešu valodas prasmi, kā arī sekmīgi nokārtojušas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi.

Papildus informācijai: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments, e-pasts: prese@pmlp.gov.lv, 67219185.

Gunta Jansone

Nodaļas vadītāja
gunta.jansone [at] iem.gov.lv