#StandWithUkraine Informācija medijiem
Infotālrunis ukraiņiem

Turpinot sniegt atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas ir ieradušies Latvijā, Ministru kabinets 10. janvārī atbalstīja finansējuma piešķiršanu Sabiedrības integrācijas fondam (SIF) 16 698 eiro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar bezmaksas informatīvā diennakts tālruņa darbības nodrošināšanu laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Informatīvā tālruņa darbība tiek nodrošināta katru dienu 24/7 režīmā. Atbildes interesenti var saņemt latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodā. No informatīva tālruņa darbības uzsākšanas 2022. gada 2. martā līdz 2022. gada 1. decembrim ir saņemti 62 274 unikālie zvani. Vidēji tiek saņemti 6 220 zvanu mēnesī.

Informatīvais tālrunis ir guvis atpazīstamību arī  ārpus Latvijas, atsevišķās dienās līdz 40 % zvani tiek saņemti no ārvalstīm - pārsvarā no Ukrainas, Polijas, Austrālijas, Lielbritānijas. Salīdzinājumam 2022. gada vasaras mēnešos vidēji tikai 25% no saņemtajiem  zvaniem bija no ārvalstīm.

Informatīvais tālrunis sniedz informāciju par aktualitātēm, izmaiņām tiesiskajā regulējumā, sociālo pabalstu piešķiršanas kārtību, iespējām saņemt psihoemocionālu palīdzību, latviešu valodas kursu pieejamību, mājokļa jautājumiem, kā arī citiem jautājumiem, kas veicina Ukrainas civiliedzīvotāju sociālekonomisko iekļaušanos Latvijā.

Savukārt no Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek saņemta atgriezeniskā saite par aktuālākajiem problēmjautājumiem, par kuriem tālāk SIF informē atbildīgās nozaru iestādes, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, lai kopīgi rastu risinājumus.

Informāciju par Latvijas piedāvāto atbalstu pārbauda un apkopo SIF, kas ir nacionālā koordinējošā iestāde personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, sociālekonomiskās iekļaušanas jomā.

Gunta Jansone

Nodaļas vadītāja
gunta.jansone [at] iem.gov.lv