Informācija medijiem Robežas drošība
pierobežas joslas zīme

Otrdien, 9. novembrī Ministru kabinets lēma atļaut Iekšlietu ministrijai atsavināt nekustamā īpašuma daļu Augšdaugavas novada Demenes pagastā. Kopumā valsts īpašumā tiks pārņemtas sešas zemes vienības 1,82 hektāru platībā. Teritorija nepieciešama pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslas uzturēšanai pie Jansu novērošanas torņa, netālu no Latvijas – Baltkrievijas robežas.

Īpašuma tiesību sakārtošana nav ātrs process, un šī zemes gabala atsavināšana prasījusi gandrīz divus gadus. Apgrūtinājuma faktori bijuši dažādi, taču šobrīd ir panākta vienošanās ar visām iesaistītajām pusēm. Par šiem zemes gabaliem Iekšlietu ministrija zemes īpašniekam samaksās 2222 eiro.

Kā informē Iekšlietu ministrijas padotībā esošā Nodrošinājuma valsts aģentūra, ir situācijas, kad jāveic, piemēram, ceļa remontdarbi, bet piegulošās zemes īpašnieks nepiekrīt smagās tehnikas vai darbarīku izvietošanai savā īpašumā, tādējādi apgrūtinot infrastruktūras uzturēšanu un attīstību. Lai izvairītos no šādām situācijām, risinājums ir teritoriju pārņemt valsts īpašumā. Zemes pārvaldības likuma 8. pants nosaka, ka autoceļš ir valsts bilancē un ka šādās situācijās ar zemes īpašnieku nepieciešams panākt vienošanos par zemes zem ceļa atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, šajā gadījumā – lai nodrošinātu valsts ārējās robežas apsardzību.

Gunta Jansone

Nodaļas vadītāja
gunta.jansone [at] iem.gov.lv