Informācija medijiem Nozares jaunumi
Ārkārtas mācības

Otrdien, 30. janvārī, notika Krīzes vadības padomes (KVP) sēde, kurā izskatīti ministriju izstrādātie plāni nozaru apdraudējumu novēršanai, pārvarēšanai un iespējamo seku likvidēšanai, kā arī pārrunātas civilās aizsardzības jomas aktualitātes.  

Saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 23.panta otrajā daļā noteikto ministrijām ir jāprognozē savas pārraudzītās nozares apdraudējumi un jāplāno apdraudējumu novēršanas, pārvarēšanas un iespējamo seku likvidēšanas pasākumi.  Pēc plānu izstrādes tos izvērtē Krīzes vadības padomē un apstiprina nozares ministrs. Šodien, pēc iepazīšanās ar nozaru ministriju sagatavotajiem plāniem KVP sēdē tika nolemts, ka plāni ir apstiprināmi un iesniedzami KVP turpmākajam darbam.

Tāpat KVP sēdē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Mārtiņš Baltmanis ar KVP locekļiem pārrunāja civilās aizsardzības sistēmas aktualitātes un šī gada uzdevumus. Padomes locekļi pārrunāja identificētos apdraudējumus un to iestāšanās varbūtību, neseno apdraudējumu pārvarēšanas pieredzi un iegūtās mācības. Ar valsts augstākajām amatpersonām tika arī pārrunāta izveidotā apziņošanas kārtība valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī.

KVP sēdes darba kārtība un dokumenti pieejami šeit:

https://www.vugd.gov.lv/lv/krizes-vadibas-padomes-2024gada-30janvara-sedes-darba-kartiba

KVP ir koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju saskaņotu rīcību, veicot valsts apdraudējuma preventīvos un pārvarēšanas pasākumus, kā arī tā radīto seku likvidēšanas pasākumus. gadījumā KVP koordinē civilmilitāro sadarbību un valsts pārvaldes institūciju operatīvos pasākumus valsts apdraudējuma pārvarēšanai. KPV vada Ministru prezidents. KPV locekļi ir aizsardzības, ārlietu, ekonomikas, finanšu, iekšlietu, tieslietu, veselības, satiksmes un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri.

Plašākai informācijai:

Viktorija Gribuste

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Tel.: 29468106; e-pasts: viktorija.gribuste@vugd.gov.lv