Katastrofu pārvaldības centrs

24. oktobrī Ministru kabinets (MK), izskatot Iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” īstenošanu, atļāva Iekšlietu ministrijai slēgt līgumu un uzņemties saistības katastrofu pārvaldības centru būvniecībai Tukumā, Talsos un Alūksnē.

Katastrofu pārvaldības centru būvniecība Alūksnē un Talsos tiks finansēta no minētās Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (ANM)  investīcijas līdzekļiem, savukārt katastrofu pārvaldības centra būvniecība Tukumā no valsts budžeta līdzekļiem.

Jāatgādina, ka jau šā gada 16. maijā MK atļāva Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) slēgt līgumus ar komersantiem par katastrofu pārvaldības centru būvniecību Liepājā, Daugavpilī, Madonā, Līvānos, Salacgrīvā, Viļānos un Alsungā ANM ietvaros. Par minēto katastrofu pārvaldības centru būvniecību ir noslēgti līgumi un noris projektēšanas darbi.

ANM plāna investīcijas mērķis ir nodrošināt efektīvu, ātru un kvalitatīvu katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu darbu visā Latvijas teritorijā, uzlabojot reaģēšanā un katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu sadarbību un koordināciju. Tāpat investīcijas rezultātā tiks uzlaboti nodarbināto darba apstākļi, tajā skaitā darba drošība, kas pozitīvi ietekmēs nodarbināto apmierinātības līmeni un jaunu nodarbināto piesaisti.

Investīcijas ietvaros paredzēts uzbūvēt astoņus līdz desmit katastrofu pārvaldības centrus dažādos Latvijas reģionos. Investīcijas aprēķini ir balstīti uz desmit jaunbūvējamu centru platību un izmaksām. Saskaņā ar tiem būtiski tiktu palielināta katastrofu pārvaldības infrastruktūras platība, vienlaikus līdz 77% uzlabojot līdzšinējo līdzvērtīgas platības enerģijas patēriņu apkurei gadā.

Saskaņā ar ANM plānu investīcijas īstenošanai ir pieejams finansējums 44 322 300 eiro (ar PVN) apmērā. Katastrofu pārvaldības centru būvniecība, kas ir plānota ANM ietvaros, jāpabeidz līdz 2026. gadam.

Jau iepriekš ziņots, ka no kopējā 93 Iekšlietu ministrijas īpašumā esošo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) depo objektu skaita vairāk nekā 80% būvēti laika periodā no 1890. gada līdz 1960. gadam. To sākotnējais lietošanas mērķis nevienā no gadījumiem nav bijis VUGD depo, tādēļ to izvietojums un platības neatbilst katastrofu pārvaldības funkciju izpildei nepieciešamajiem minimālajiem standartiem.

Savukārt iekšlietu nozares infrastruktūras attīstībai no valsts budžeta līdzekļiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 18. marta sēdē pieņemto lēmumu, turpinās jaunu katastrofu pārvaldības centru būvniecība Kandavā, Saulkrastos, Rūjienā, Aizputē, Dagdā, Ilūkstē, bet Priekulē un Iecavā tie jau ir atklāti. Šobrīd notiek regulāras pasūtītāja tikšanās ar būvniekiem, lai  risinātu problēmjautājumus, kā arī nodrošinātu iespējami ātru plānoto objektu pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā.

Ievērojot minēto, kopumā līdz 2026. gadam tiks uzcelti 18 jauni katastrofu pārvaldības centri.