Informācija medijiem
Pret cilvēku tirdzniecību

Latviju apmeklēja Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) īpašais pārstāvis cīņai pret cilvēku tirdzniecību Valiants Ričijs (Valiant Richey), kā arī Tarana Bagirova un Evans Karrs (Evan Karr) no EDSO koordinācijas biroja cīņai pret cilvēku tirdzniecību. Vizītes mērķis bija apzināt valsts spēju ieviest EDSO cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas politiku, klātienē tiekoties ar speciālistiem, kuri iesaistīti cilvēku tirdzniecības novēršanā, apkarošanā un atbalsta sniegšanā Latvijā.

“Esmu gandarīta, ka bijām šīs vizītes daļa un varējām pastāstīt par jau paveikto cilvēku tirdzniecības novēršanā Latvijā, kā arī par turpmākajiem plāniem, lai šo cīņu turpinātu. Īpaši uzraugām šo jomu saistībā ar Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri bēg no kara. Mums ir jābūt drošiem, ka ir iesaistītas visas atbildīgās valsts institūcijas, lai šie cilvēki neiekristu cilvēku tirgotāju lamatās. Mēs arī stiprināsim digitālās vides drošību, un es ceru, ka interneta policija - iniciatīva, kuru sākām 2022. gadā – būs viens no efektīvākajiem risinājumiem, lai mazinātu cilvēku tirdzniecības noziegumus arī virtuālajā vidē,” tā iekšlietu ministre Marija Golubeva atzina pēc tikšanās.  

Kopumā EDSO eksperti atzinīgi vērtēja Latvijā sasniegto progresu darbaspēka ekspluatācijas novēršanā, kā arī ar cilvēku tirdzniecību saistīto finanšu izmeklēšanu un nelegāli iegūto līdzekļu arestu un konfiskāciju. Tāpat atzinīgi tika vērtēta sadarbība ar “Centrs MARTA” un “Patvērums “Drošā māja””, gan identificējot cilvēku tirdzniecības upurus, gan nodrošinot viņiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

EDSO pārstāvji pauda bažas par nelielo skaitu identificēto cilvēku tirdzniecības gadījumu, kas saistīti ar bērnu seksuālo ekspluatāciju, kā arī pārlieku ilgu iztiesāšanas posmu, kura laikā cietušajiem liecības ir jāsniedz atkārtoti, tādā veidā liekot cietušajam atkārtoti piedzīvot notikušo. 2021.gada jūnijā Latvijā aizsākta Bērnu mājas projekta ieviešana, kura rezultātā tiks ieviesta vienota vienas pieturas atbalsta institūcija vardarbībā cietušajiem. Bērnu māja (Barnahus) ir pasaulē atzīts starpinsitucionālās un starpinstitucionālās sadarbības modelis, kura ietvaros ir īpašs uzsvars uz cietušā bērna interesēm un maksimāli saudzējošu pieeju gadījumā, ja nepieciešama tiesību aizsardzības institūciju iejaukšanās.

Domājot par tuvāko nākotni, EDSO pārstāvji aicināja stiprināt cīņu pret digitālo rīku izmantošanu cilvēku vervēšanā un cilvēku tirdzniecības organizēšanā. Tāpat īpašais pārstāvis vērsa uzmanību situācijai, kas var rasties saistībā ar ukraiņu bēgļu plūsmu, norādot, ka pastāv gan riski, kas ir saistīti ar cilvēku tirdzniecību seksuālās ekspluatācijas nolūkā, gan darbaspēka ekspluatācijas nolūkā.

Detalizēti ar EDSO vizītes secinājumiem un rekomendācijām varēs iepazīties ziņojumā, kas tiks sagatavots aptuveni pusgada laikā.

Šādas izpētes vizītes EDSO īsteno kopš 2011. gada un to mērķis ir apzināt valstu labās prakses un izaicinājumus cīņā ar cilvēku tirdzniecību. Šī bija pirmā reize, kad EDSO veica izpētes vizīti Latvijā.

Vizītes laikā EDSO eksperti tikās arī pārstāvjiem no Tieslietu un Labklājības ministrijas, Finanšu izlūkošanas dienesta, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Ģenerālprokuratūras, Juridiskās palīdzības administrācijas, Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja, Latvijas tiesnešu mācību centra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts robežsardzes, Valsts policijas, nevalstiskajām organizācijām (Centrs MARTA, Patvērums “Drošā māja”, Latvijas Drošāka interneta centrs), kā arī ar Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāju Juri Rancānu un pārstāvjiem no darba grupas, kas koordinē Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020. gadam ieviešanu.  

Jau ziņots, ka 2021. gada 28. septembrī Ministru kabinets apstiprināja jauno Cilvēku tirdzniecības novēršanas plānu 2021. – 2023. gadam, kas balstās uz novēršanu, aizsardzību, personu saukšanu pie atbildības un sadarbības veicināšanu. Plāns pieejams: https://likumi.lv/ta/id/326420-par-cilveku-tirdzniecibas-noversanas-planu-2021-2023-gadam

Gunta Jansone

Nodaļas vadītāja
gunta.jansone [at] iem.gov.lv