GRANTA LĪGUMS

 

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases granta līguma projekts  

Informācija papildināta 12.03.2014.

 

Dokumenta numurs un nosaukums

Lejupielādēt

Granta līguma pamatteksts                                                            GL Pamatteksts
2. pielikums - Projekta iepirkuma plāna veidlapa

2. pielikums

3. pielikums - Konta numura veidlapa 

 3. pielikums

4. pielikums - Pārskata par veiktajiem izdevumiem veidlapa           

4. pielikums

5. pielikums - Projekta progresa/gala pārskata veidlapa

5. pielikums

6. pielikums - Projekta ieviešanas procedūru rokasgrāmatas veidlapa

6. pielikums

7. pielikums - Iesniedzamo izdevumu attaisnojuma dokumentu saraksts 7. pielikums
8. pielikums - Izziņas par nepieciešamajiem projekta grozījumiem veidlapa

8. pielikums

 

 

 

Atklāta projektu iesniegumu konkursa granta līguma projekts

Informācija papildināta 12.03.2014.

 

 

Dokumenta numurs un nosaukums

 

Lejupielādēt

Granta līguma pamatteksts                                                                         GL Pamatteksts
2. pielikums - Projekta iepirkuma plāna veidlapa   2. pielikums
3. pielikums - Konta numura veidlapa  3. pielikums
4. pielikums - Pārskata par veiktajiem izdevumiem veidlapa  4. pielikums
5. pielikums - Projekta progresa/gala pārskata veidlapa   5. pielikums
6. pielikums - Finansējuma pieprasījuma veidlapa  6. pielikums
7. pielikums - Projekta ieviešanas procedūru rokasgrāmatas veidlapa  7. pielikums
8. pielikums - Iesniedzamo izdevumu attaisnojuma dokumentu saraksts  8. pielikums
9. pielikums - Izziņas par nepieciešamajiem projekta grozījumiem veidlapa  9. pielikums

 

  

Vadlīnijas/Metodiskie norādījumi granta Līguma īstenošanai

 Informācija precizēta 12.03.2014.

Dokumenta nosaukums

Lejupielādēt

Vadlīnijas Eiropas Savienības prasību ievērošanai Vispārīgās programmas
"Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" publicitātes
pasākumu nodrošināšanai                                                         

Publicitātes Vadlīnijas
Ieteikumi un Metodiskie norādījumi Projekta progresa/gala pārskata sagatavošanai Ieteikumi un Metodiskie norādījumi
Fondu atbilstības nosacījumu rokasgrāmata
no EK saņemtā versija Nr. 4

Manual on Eligibility Rules - version 4