LOGO lidzfinanse plus NAP

2022. gada beigās Eiropas Komisija apstiprināja Iekšlietu ministrijas iesniegto Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai (IRPVP) nacionālo programmu 2021.-2027. gadam 123,5 miljonu eiro apmērā. 2024. gadā pēc papildu Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanas IRPVP nacionālās programmas kopējais finansējums ir 166,7 miljoni eiro. 

IRPVP 2021.-2027. gada plānošanas perioda mērķis ir izveidot spēcīgu un modernu Latvijas ārējās robežas drošību, tādējādi palīdzot nodrošināt augstu iekšējās drošības līmeni Eiropas Savienībā. Tāpat plānots modernizēt kopējo vīzu politiku ar mērķi atvieglot likumīgo ceļošanu un novērst migrācijas un drošības riskus.

Nestabilā situācija trešajās valstīs un to hibrīdkaram raksturīgās provokācijas uz Latvijas ārējās robežas pieprasa būtisku rīcību robežas modernizācijai, īstenojot integrētu un 21. gs. izaicinājumiem pielāgotu robežas pārvaldību, tai skaitā ieviešot jaunus digitālos drošības risinājumus Latvijas drošībai. Atbalsts ārējās robežas drošībai un vīzu sistēmas modernizēšanai Latvijai ir īpaši svarīgs gan kā Eiropas Savienības, gan kā Šengenas zonas robežvalstij.

IRPVP ietvaros robežas uzraudzībā paredzēts izveidot sensoru, videonovērošanas kameru, datu pārraides tīkla un datorprogrammas sistēmu, kas nodrošinās nepārtrauktu notikumu apzināšanu un robežkontroli tiešsaistē institūcijām, kas atbildīgas par valsts apdraudējumu novēršanu. Īpašs uzsvars IRPVP 2021.-2027. gada plānošanas perioda ietvaros tiek veltīts tieši Latvijas–Baltkrievijas robežas stiprināšanai.

Stiprinot un modernizējot Latvijas ārējās robežas drošību un kopīgo vīzu politiku, tiks samazināti riski nelegālām darbībām uz Latvijas ārējās robežas.

Patlaban izmantotie tehnoloģiskie uzraudzības līdzekļi uz Latvijas, NATO, Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas ārējās robežas nav pietiekami, lai nodrošinātu efektīvas reaģēšanas spējas krīzes situācijās. Ir būtiski, lai visas Eiropas Savienības dalībvalstis ārējās robežas uzraudzībai piemērotu mūsdienīgus tehnoloģiskos līdzekļus.

Iekšlietu ministrija ir IRPVP 2021.-2027. gada plānošanas perioda Vadošā iestāde.

IRPVP 2021.-2027. gada plānošanas periodā Latvijai pieejamos 166 716 665,66 eiro veido Eiropas Savienības līdzfinansējums 126 917 882,00 eiro apmērā un nacionālais līdzfinansējums 39 798 783,66 eiro apmērā.

Vispārīga informācija par IRPVP 2021.-2027. g. plānošanas periodu atrodama arī Eiropas Komisijas mājas lapā.