Mēnešalga:
1453 līdz 1581 EUR
Drošība / Glābšanas dienesti / Aizsardzība
Atrašanās vieta:
Brīvības laukums 19, Tukums, Tukuma nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz


Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales, Rietumzemgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas inspektors (operatīvajā darbā)


Galvenie amata pienākumi:

- veikt operatīvās darbības uzdevumus iecirknim piekritīgu noziedzīgo nodarījumu atklāšanā, kā arī noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, kas ir saistītas ar noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu iecirkņa apkalpojamajā teritorijā;

- veikt personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bezvēsts pazudušo personu meklēšanu, personu, kuras nespēj sniegt ziņas par sevi, personības noskaidrošanu, neatpazītu līķu identificēšanu;

- veikt operatīvās darbības procesu operatīvās izziņas, operatīvā pārbaudes, operatīvās izstrādes stadijās, iekļauj personas operatīvajā uzskaitē;

- veikt slepeno sadarbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

- izskatīt iesniegumus, materiālus un citas ziņas par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem un nodrošina informācijas apriti atbilstoši piekritībai vai pieņem lēmumu par kriminālprocesa uzsākšanu vai atteikšanos uzsākt kriminālprocesu saskaņā ar Kriminālprocesa likuma normām.


Prasības pretendentiem:

- atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7. pantā noteiktajām prasībām;

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (tiesību zinātnes, civilā un militārā aizsardzība, komerczinības un administrēšana, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, datorika);

- valsts (latviešu) valodas prasmes- augstākais līmenis C.


Piedāvājam:

- darba vietu ar pilnas slodzes darba laiku;

- atalgojumu no 1453.00 EUR (zemākā mēnešalga) līdz 1581,00 EUR, kas var mainīties, ņemot vērā pretendenta individuālos kritērijus;

- sociālās garantijas;

- interesantu un dinamisku darbu;

- profesionālu izaugsmi;

- kvalifikācijas celšanas iespējas.


Pieteikšanās termiņš: – līdz 2024.gada 26.aprīlim.

Pretendentiem sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@vp.gov.lv:

- Motivētu pieteikuma vēstuli,

- Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae)

- izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as.


Informācija pa tālruni 63004223.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1, K-4, Rīga, LV-1026.

Pretendentiem jāpiesakās līdz