Mēnešalga:
1454 līdz 1581 EUR
Drošība / Glābšanas dienesti / Aizsardzība
Atrašanās vieta:
Zaļā iela 12, Bauska, Bauskas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes

Dienvidzemgales, Rietumzemgales, Austrumzemgales iecirkņa

Izmeklēšanas nodaļas 

inspektors (izmeklēšanas jomā)

Profesijas kods – 3355 13

Galvenie amata pienākumi:

- uzsākt kriminālprocesu Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamā teritorijā izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanai un veikt nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanu;

- patstāvīgi vai kā izmeklēšanas grupas dalībnieks izmeklēt no tiešā priekšnieka saņemtos kriminālprocesus;

- savlaicīgi pieņemt lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, ja pastāv kriminālprocesu nepieļaujošie apstākļi;

- veikt izmeklēšanas organizatorisko, plānošanas un uzskaites darbu;

- izpildīt tiešā priekšnieka, uzraugošā prokurora norādījumus lietvedībā esošajos kriminālprocesos;

- pieņemt lēmumus kriminālprocesos par izmeklēšanas virzību un izmeklēšanas veikšanu, izņemot gadījumus, ja nepieciešams tiesneša lēmums vai prokurora piekrišana;

- patstāvīgi izskatīt iesniegumus, sūdzības un pieprasījumus, ievērojot normatīvo aktu prasības.

Prasības pretendentiem:

-          atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7. pantā noteiktajām prasībām;

-          pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (tiesību zinātnes, civilā un militārā aizsardzība, komerczinības un administrēšana, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, datorika);

-          valsts (latviešu) valodas prasmes- augstākais līmenis C.

Piedāvājam:

-          darba vietu ar pilnas slodzes darba laiku;

-          atalgojumu no 1453.00 EUR (zemākā mēnešalga) līdz 1581,00 EUR, kas var mainīties, ņemot vērā pretendenta individuālos kritērijus;

-          sociālās garantijas;

-          interesantu un dinamisku darbu;

-          profesionālu izaugsmi;

-          kvalifikācijas celšanas iespējas.

Darba vieta:  

Dienvidzemgales iecirknis:

- Zaļā iela 12, Bauska, LV- 3901 (1 vakance)

Pieteikšanās termiņš: –  līdz 2024.gada 26.aprīlim.

Pretendentiem sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@vp.gov.lv:

- Motivētu pieteikuma vēstuli,

- Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae)

- izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as.

Informācija pa tālruni 63004223.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1, K-4, Rīga, LV-1026.


Pretendentiem jāpiesakās līdz