Mēnešalga:
1453 līdz 1581 EUR
Drošība / Glābšanas dienesti / Aizsardzība
Atrašanās vieta:
Brīvības laukums 19, Tukums, Tukuma nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz


Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales, Rietumzemgales, Austrumzemgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas inspektors (izmeklēšanas jomā) ​​

Galvenie amata pienākumi:
- uzsākt kriminālprocesu Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamā teritorijā izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanai un veikt nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanu;
- patstāvīgi vai kā izmeklēšanas grupas dalībnieks izmeklēt no tiešā priekšnieka saņemtos kriminālprocesus;
- savlaicīgi pieņemt lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, ja pastāv kriminālprocesu nepieļaujošie apstākļi;
- veikt izmeklēšanas organizatorisko, plānošanas un uzskaites darbu;
- izpildīt tiešā priekšnieka, uzraugošā prokurora norādījumus lietvedībā esošajos kriminālprocesos;
- pieņemt lēmumus kriminālprocesos par izmeklēšanas virzību un izmeklēšanas veikšanu, izņemot gadījumus, ja nepieciešams tiesneša lēmums vai prokurora piekrišana;
- patstāvīgi izskatīt iesniegumus, sūdzības un pieprasījumus, ievērojot normatīvo aktu prasības.

Prasības pretendentiem:
-    atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7. pantā noteiktajām prasībām;
-    pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (tiesību zinātnes, civilā un militārā aizsardzība, komerczinības un administrēšana, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, datorika);
-    valsts (latviešu) valodas prasmes- augstākais līmenis C.

Piedāvājam:
-    darba vietu ar pilnas slodzes darba laiku;
-    atalgojumu no 1453.00 EUR (zemākā mēnešalga) līdz 1581,00 EUR, kas var mainīties, ņemot vērā pretendenta individuālos kritērijus;
-    sociālās garantijas;
-    interesantu un dinamisku darbu;
-    profesionālu izaugsmi;
-    kvalifikācijas celšanas iespējas.


Pieteikšanās termiņš: – līdz 2024.gada 26.aprīlim.

Pretendentiem sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@vp.gov.lv:
- Motivētu pieteikuma vēstuli,
- Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae)
- izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as.

Informācija pa tālruni 63004223.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;
2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1, K-4, Rīga, LV-1026.

Pretendentiem jāpiesakās līdz