Mēnešalga:
1397 līdz 1474 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Brīvības iela 6, Ogre, Ogres nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Pierīgas Austrumu iecirkņa

Izmeklēšanas nodaļas inspektors

Galvenie amata pienākumi:

  • uzsākt kriminālprocesu, veikt izmeklēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem Iecirkņa apkalpojamajā teritorijā izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanai;
  • veikt pirmstiesas izmeklēšanu, pieņemt lēmumus par izmeklēšanas veikšanu un izmeklēšanas virzību;
  • sastādīt pirmstiesas izmeklēšanas plānus lietvedībā esošajos kriminālprocesos, izmeklēšanas gaitā tos papildināt;
  • kompetences ietvaros izskatīt sūdzības, pieteikumus un iesniegumus, pieņemt lēmumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā;
  • veikt lietvedībā esošo kriminālprocesu uzskaiti, rūpīgi un kvalitatīvi, atbilstoši lietvedības un Kriminālprocesa likuma prasībām noformēt kriminālprocesuālos dokumentus, uzskaitīt lietiskos pierādījumus, arestēto mantu un izņemtos priekšmetus, rīkoties ar tiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, savlaicīgi nodot tos glabāšanā

Prasības kandidātiem:

atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7.pantā noteiktajām prasībām;

pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (izglītības tematiskas jomas: tiesību zinātne, civilā un militārā aizsardzība, komerczinības un administrēšana, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, datorika);

labas iemaņas darbā ar datortehniku (MS Word un MS Excel);

valsts valodas zināšanas līmenis – C līmeņa 1.pakāpe;

B kategorijas vadītāja apliecība.

Piedāvājam:

interesantu, dinamisku un stabilu  darbu ar pilnas slodzes darba laiku;

atalgojumu atbilstoši 12.1.amata saimei, IA līmenim un 6.mēnešalgu grupai, mēnešalgu EUR no 1397.00 līdz 1474.00 (mēnešalgas apmērs var mainīties atbilstoši iestādes vadītāja noteiktajiem kritērijiem);

vispārīgās un speciālās piemaksas (tiek noteiktas atbilstoši normatīvajos aktos reglamentētajai kārtībai un apmēriem);

normatīvajos aktos reglamentētās sociālās garantijas;

interesantu un dinamisku darbu;

kvalifikācijas celšanas iespējas;

profesionālo izaugsmi.

Darba vietas adrese: 

Brīvības iela 6, Ogre, Ogres nov., LV-5001

Pieteikšanās termiņš – 2024.gada 29.februārim.

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as ar pielikumu/-iem (sekmju izraksts) sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@riga.vp.gov.lv.  Informācija pa tālruni 67219769.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija.

Pretendentiem jāpiesakās līdz