Vizualizācija Kundziņsalā

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ir uzsākusi kontroles dienestu infrastruktūras izveides projekta īstenošanu Kundziņsalā, izsludinot ieceres projektēšanas un būvniecības iepirkumu. Projekta ietvaros plānots pārcelt esošo dienestu darbību no Uriekstes ielas 16, Rīgā uz Uriekstes ielu 42, Rīgā, atslogojot galvaspilsētas centru no kravas automobiļu plūsmas.  Infrastruktūru plānots izveidot līdz 2026.gada vidum, norāda VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Projekta “Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā” ietvaros ir paredzēts izveidot jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru kontroles dienestu - Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts robežsardzes un Pārtikas un veterinārā dienesta - funkciju īstenošanai, kā arī pārcelt Rīgas brīvostas muitas kontroles punktu no Uriekstes ielas 16, uz Uriekstes ielu 42, Rīgā, kas potenciāli mazinās ar Rīgas ostu saistītā transportu radīto negatīvo ietekmi uz Rīgas pilsētas satiksmes plūsmu un sekmēs Eiropas transporta tīkla (TEN-T) infrastruktūras attīstību. Jauna RŠV punkta izbūve uzlabos arī dienestu darbinieku un robežšķērsotāju drošību un paātrinās un vienkāršos muitošanas procesu.

Būvuzņēmēji aicināti iepazīties ar plašāku informāciju un pieteikties iepirkumam līdz š.g. 11.aprīlim šeit: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96893.

“VNĪ aktīvi turpina iesākto darbu pie robežkontroles vietu modernizācijas. Strādājam pie mūsdienu prasībām atbilstošu darba telpu izveides kontroles dienestu darbiniekiem, kas paātrinās un uzlabos muitas procesus kā arī sniegs ieguldījumu pilsētvides uzlabošanā. Īstenojot ar valsts drošību saistītos projektus pievēršam lielu nozīmi un vērību mūsu klientu vajadzībām,  projektu īstenošanā izmantoto risinājumu ilgtspējībai un iespējai uzlabot apkārtējo vidi,” norāda R.Griškevičs.

Efektīva robežas šķērsotāju plūsmas pārvaldība arī uz ES iekšējām robežām būtiski stiprina valsts iekšējo drošību. Vēlos pateikt paldies VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un pārējiem mūsu sadarbības partneriem par nozīmīgo atbalstu valsts drošības projektu īstenošanā, jo mērķtiecīgi pilnveidojam sabiedrībai sniegtos pakalpojumus, kā arī  veicinām darba apstākļu būtisku uzlabošanu robežsargiem un pārējiem šajā objektā strādājošajiem,” uzsver Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.

Transporta infrastruktūras sakārtošana un jauna pieslēguma nodrošināšana Kundziņsalai ir būtiska izveidojamās Austrumu maģistrāles sastāvdaļa, kas ir noteikta Rīgas pilsētas stratēģiskos dokumentos. Projekts ir arī cieši saistīts un loģisks attīstības risinājuma turpinājums Rīgas valstspilsētas īstenotajam projektam „Satiksmes pārvads pāri dzelzceļa sliežu ceļiem „Rīga-Skulte”” un Rīgas brīvostas teritorijā īstenotajam projektam “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu”. Jaunas, mūsdienīgas robežšķērsošanas vietas (RŠV) izveide ir nepieciešama, lai nodrošinātu kontroles dienestu sniegto pakalpojumu pieejamību un kontroles funkciju īstenošanu vietā, kur notiek visintensīvākā kravu plūsma, vienlaikus atslogojot Rīgas centru.

Jauno infrastruktūru plānots izveidot 5,9 ha lielā platībā līdz 2026.gada rudenim, darbus uzsākot jau 2023.gadā ar būvprojekta izstrādi. Projekta īstenošanai nepieciešamos līdzekļus piesaistīs no Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros piešķirtā granta finansējuma un Valsts budžeta finansējuma. Kopējais šobrīd piesaistītais finansējums sastāda 39 miljonus eiro.

VNĪ sekmīgi īsteno 44 valsts nozīmes projektus, no kuriem 24 atrodas būvniecības stadijā. Projektu kopējais īstenošanas budžets ir vairāk nekā 336 miljoni eiro.  VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 352 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst 1000 ēkas 0,95 milj. kvadrātmetru platībā, kā arī zeme zem ēkām 607 ha platībā, un 3460 zemes īpašumiem ar kopējo platību 907 ha. VNĪ ir viens no 23 Latvijas uzņēmumiem, kas šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēmis augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100 % akcionārs ir Finanšu ministrija.

Foto attēlota projekta vizualizācija. Lūgums ņemt vērā, ka gala risinājums var atšķirties no vizualizācijā redzamā.

Papildu informācija plašsaziņas līdzekļiem:

VAS „Valsts nekustamie īpašumi”

Korporatīvās komunikācijas un ilgtspējas daļa

E-pasts: komunikacija@vni.lv; tālr. 20235301