Nozares jaunumi Robežas drošība
Pagaidu žogs uz Latvijas-Baltkrievijas robežas

Nodrošinājuma valsts aģentūra informē, ka 2021. gada noslēgumā, veicot izbūvētā pagaidu žoga, uz Latvijas - Baltkrievijas robežas, pieņemšanu, saskaņā ar līgumā noteikto, tehniskais uzraugs, kas ir sertificēts būvuzraugs, identificēja atsevišķus posmus, kas atbilstoši veiktajiem uzmērīšanas datiem, iespējams, pārkāpj valsts robežlīniju. Pārmērīšanas rezultātā, no uzstādītajiem 37 kilometriem pagaidu žoga, aptuveni 2,7 kilometri atzīti par neatbilstošiem un tika noteikts, ka tos nepieciešams pārvietot. Minētie posmi netika pieņemti ekspluatācijā, vēršoties pie komersanta, lūdzot veikt kontrolmērījumus un attiecīgi nodrošinot žoga pārvietošanu.

Būvnieks nekavējoties reaģēja uz prasību pārvietot žogu un, neceļot pretenzijas, veica pagaidu žoga pārvietošanu attiecīgajos posmos. Žogs tika pārvietots Latvijas teritorijas iekšienē par aptuveni 50 centimetriem jeb pusmetru un būvnieks pārvietošanu veica par saviem līdzekļiem. 2022. gada 5. janvārī pārvietošanas darbi tika pabeigti.

Sākot darbu pie pagaidu žoga izbūves, galvenais uzstādījums tika likts uz būvdarbu paveikšanas ātrumu, tādēļ netika veikti jauni robežas uzmērīšanas darbu un par pamatu tika ņemti robežlīnijas mērījumi, kas pēdējo reizi veikti pirms 14 gadiem – 2008. gadā. Šajā laika periodā krietni mainījusies pierobežas daba, gan ūdenstilpes, gan koki un uzaugumi, līdz ar to dokumentācijā redzamā robežlīnija atšķīrās no realitātē esošās. Tā kā robežas uzmērīšana ir sarežģīts un laikietilpīgs process, tika nolemts, ka samērošanas darbi tiks veikti pēc būvniecības darbu pabeigšanas, lai precizētu atsevišķu posmu novietojumu.

Šobrīd Nodrošinājuma valsts aģentūra gaida apstiprinājumu no tehniskā uzrauga par to, ka visi pagaidu žoga posmi atrodas pareizā novietojumā.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra