Informācija medijiem Robežas drošība
Tikšanās ar Valsts prezidentu

1. decembrī Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar iekšlietu ministri Mariju Golubevu un Iekšlietu ministrijas valsts sekretāru Dimitriju Trofimovu, pārrunājot iekšlietu sistēmas stiprināšanu un Latvijas–Baltkrievijas robežas aizsardzību.

Valsts prezidents interesējās par aktuālo situāciju uz Latvijas–Baltkrievijas robežas. Ministre informēja E. Levitu par pagaidu žoga izbūvi un aprīkojumu. Abas puses stingri uzsvēra, ka robeža ir un būs pilnībā aizsargāta.

M. Golubeva darīja zināmu, ka kopā ar vairāku Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu iekšlietu ministriem ir rosinājusi izdarīt grozījumus Šengenas kodeksā. Valsts prezidents atzinīgi novērtēja šo iniciatīvu, atzīmējot, ka vidējā laika posmā ir jāpanāk jaunajai dzīves realitātei atbilstošu, jaunu ES patvēruma tiesību apstiprināšana.

Valsts prezidents izteica gandarījumu par to, ka beidzot iekšlietu sistēmas stiprināšanai ir pievērsta uzmanība, iestrādājot 2022. gada valsts budžetā pirmos nepieciešamos darbus, tai skaitā paaugstinot darba samaksu iekšlietu sistēmas darbiniekiem. E. Levits arī izteica interesi nākamā gada laikā apmeklēt vairākas iekšlietu sistēmas struktūras.

Abas puses tikšanās laikā apspriedās par aktuāliem krimināltiesību jautājumiem, īpaši pievēršot uzmanību jautājumam par draudu izteikšanu interneta vidē. Valsts prezidents izteica cerību, ka, sastrādājoties ekspertiem un politikas veidotājiem, izdosies jau tuvākajā nākotnē rast atbilstošu risinājumu sabiedrības drošības labā, šī mērķa labā izdarot nepieciešamos grozījumus likumdošanā.

Valsts prezidents interesējās par Iekšlietu ministrijas plānu darbinieku tālākizglītībā un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu iekšlietu jomā. Ministre informēja par plānu izveidot ilgtermiņa izglītības konsorciju “Iekšējās drošības akadēmija”, ko veidotu Iekšlietu ministrija, Valsts policijas koledža, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte, pirmos studentus, iespējams, jau uzņemot 2023. gadā. Valsts prezidents ļoti pozitīvi novērtēja šo plānu, atzīmējot, ka jau vidējā laika posmā tas varētu nest labus rezultātus iekšlietu sistēmas kapacitātes celšanā.

 

Sagatavoja: Valsts prezidenta kanceleja
Foto autors: Gatis Bergmanis, Valsts prezidenta kanceleja