Informācija medijiem
gruzija

9. jūlijā Ministru kabinets izdeva rīkojumu par dalības laika pagarināšanu Valsts robežsardzes amatpersonai ar speciālo diensta pakāpi Jānim Padānam (līdz 2025. gada 3. augustam) un Valsts policijas amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi  Ivetai Urgai (līdz 2025. gada 1. oktobrim) Eiropas Savienības (ES) novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia).

Latvija turpina atbalstīt starptautiskos centienus drošības stiprināšanai un stabilitātes veicināšanai, piedaloties ANO, ES, EDSO un NATO misijās un operācijās. Dalībai starptautiskajās misijās katru gadu tiek nosūtīti līdz 30 civilo ekspertu.

Šobrīd ES civilajās starptautiskajās misijās piedalās 17 Latvijas civilie sekondētie eksperti, tai skaitā ES novērošanas misijā Gruzijā – 12, ES Padomdevēja misijā Ukrainā – 4, bet ES misijā Armēnijā – 1.

Iekšlietu ministrijas amatpersonas jau vairāk nekā 14 gadus sniedz profesionālu ieguldījumu EUMM Georgia ietvaros.

EUMM Georgia ir neapbruņota novērošanas misija, kas savu darbu uzsāka 2008. gada 1. oktobrī saskaņā ar 2008. gada 12. augusta vienošanos Krievijas un Gruzijas starpā, kurās ES pildīja starpnieka lomu, un 2008. gada 8. septembra pieņemto lēmumu Eiropas drošības un aizsardzības politikas jomā. Tās uzdevums ir dot ieguldījumu stabilitātes nodrošināšanā visā Gruzijā un apkārtējā reģionā.

 

Sagatavoja:

Iekšlietu ministrijas

Komunikācijas nodaļa

kn@iem.gov.lv