Nozares jaunumi
Valsts policija

Lai nepieļautu sabiedrības drošības, personu dzīvības, veselības un mantas aizsardzības apdraudējumu, iespējamas provokācijas un saasinājumus, kā arī maksimāli novērstu pārkāpumus, Valsts policijas priekšnieks 11. maijā, pamatojoties uz likums “Par policiju” 12. panta 15. punktu, pieņēmis lēmumu slēgt pieeju Uzvaras parkā esošajam objektam – piemineklim un tā laukumam.

Proti, likuma “Par policiju” 12. panta 15. punktu paredz, ka policijas darbiniekam ir tiesības uz laiku ierobežot vai pārtraukt transporta vai gājēju kustību ielās un uz ceļiem, kā arī personu iekļūšanu atsevišķās vietās vai objektos un izkļūšanu no tiem, ja to prasa sabiedrības drošības, personu dzīvības, veselības un mantas aizsardzības, kā arī izmeklēšanas intereses.

Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā 9. maija un īpaši 10. maija notikumus, kas veicināja pulcēšanos Uzvaras parkā pie okupācijas režīma objekta, kas vistiešākajā veidā ir saistīts ar Latvijas okupācijas turpinājumu pēc Otrā pasaules kara un faktiski sabiedrībā tiek uztverts kā padomju režīma simbols. Tika vērtēts tas, ka, lai izklīdinātu personas, kuras 10. maijā bija sapulcējušās Uzvaras parkā un kuru darbības bija faktiski vērtējamas kā padomju režīma slavināšana un netieši sasaistāma ar mūsdienu Krievijas slavināšanu, bija nepieciešams iesaistīt Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljonu. Tāpat tika ņemta vērā iespējamā situācijas tālākā attīstība, konstatētie pārkāpumi, personas, kuras ir aizturētas un ievietotas izolatorā, kā arī uzsāktie administratīvā pārkāpuma procesi un kriminālprocesi. Šobrīd statistika par procesiem un aizturētām personām tiek apkopota.

Jau šobrīd pieeja piemineklim Uzvaras parkā, t.sk., tā laukumam ir slēgta un šobrīd notikuma vietā ir Valsts policijas un Rīgas pašvaldības policijas spēks, nodrošinot sabiedrisko kārtību un iespēju robežās maksimāli liedzot tam piekļuvi. 

Policija ir gatava jebkādiem scenārijiem, sabiedriskā kārtība un drošība tiks nodrošināta.

 

Sagatavoja: Valsts policija