COVID-19 Nozares jaunumi
policija veicot pārbaudes

Kopš ārkārtējās situācijas sākuma Valsts policija ir uzsākusi 545 administratīvā pārkāpuma procesus par elektroniskās anketas neaizpildīšanu informācijas sistēmā covidpass.lv. Jāpiemin, ka kopš pirmdienas, 7. decembra, gan Valsts robežsardze, gan Valsts policija pastiprinātāk uzrauga, vai personas, kuras ieceļo Latvijā, aizpilda covidpass. Diemžēl jāteic, ka vēl aizvien ne visi ieceļotāji to dara un šis ir visbiežāk konstatētais pārkāpums.

Par mutes un deguna aizsega nelietošanu policija ir uzsākusi 517 administratīvā pārkāpuma procesus. Tāpat uzsākti 86 administratīvā pārkāpuma procesi par pašizolācijas neievērošanu, 174 par pulcēšanos privātos pasākumos, bet vēl 85 par citiem gadījumiem, piemēram, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu uz vietas vai neatļautu preču tirdzniecību brīvdienās.

Valsts policija aizvien ļoti rūpīgi seko līdzi tam, lai iedzīvotāji ievēro valstī noteiktās ārkārtējās situācijas ierobežojumus, tiek veikti gan preventīvas pārbaudes, gan reaģēts uz saņemto informāciju. Policijas primārais mērķis nav sodīt, bet gadījumos, ja personas nevēlas izprast un klaji pārkāpj noteiktos ierobežojumus, diemžēl administratīvā pārkāpuma procesi ir neizbēgami.

Jāteic, ka policijas darbu daudzās situācijās būtiski atvieglo šo pārkāpumu fiksēšana ar pieejamiem audio un video rīkiem, piemēram, ķermeņa kamerām. Tas nozīmē, ka daudzos gadījumos pierādījumi par pārkāpumu tiek elektroniski akopoti un pievienoti administratīvā pārkāpuma procesam. Tādējādi ir iespēja administratīvā pārkāpuma lēmumu nesastādīt personai klātienē, lēmums par šo pārkāpumu personai tiek nosūtīts elektroniski.

Kopš ārkārtējās situācijas sākuma kopumā līdz 10. decembrim Valsts policija ir uzsākusi 1443 administratīvā pārkāpuma procesus par epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai neievērošanu. Tāpat daudzos gadījumos policija ir arī devusi preventīvas norādes vai mutiskus brīdinājumus.

Šobrīd gan Latvijā, gan arī kaimiņvalstīs saslimstība un arī mirstība ar Covid-19 vēl aizvien strauji pieaug, tāpēc ir īpaši būtiski ievērot noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus, lai slimības izplatību mazinātu. Šis visiem ir sarežģīts laiks un ir saprotams, ka no šiem ierobežojumiem cilvēki nogurst, tomēr ir īpaši svarīgi, ka šajā laikā ikviens rīkojas atbildīgi un nepakļauj riskam nedz savu, nedz līdzcilvēku veselību un dzīvību.

 

Sagatavoja: VP