Nozares jaunumi Robežas drošība
valsts policija

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju Latvijas-Baltkrievijas robežā, lai nepieļautu nelikumīgu robežu šķērsošanu, Valsts policija sniegs atbalstu Valsts robežsardzei un ir mobilizējusi gan savus iespējamos cilvēkresursus, gan arī materiāltehnisko nodrošinājumu. Šobrīd Valsts policija uz četrām nedēļām uz Latvijas pierobežu ir komandējusi 71 Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljona darbinieku no visiem Latvijas reģioniem, izņemot Rīgas reģionu.

Tajā pat laikā Valsts policija ir rūpīgi izvērtējusi un sagatavojusi savus resursus tā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību arī citviet Latvijā, īpaši publiski izskanējušajos plānotajos masveida pasākumos Rīgā. Vēršam uzmanību, ka policija ir gatava jebkuram pasākumam un situācijai, strādās atbilstoši pēc sagatavota plāna.

Latvijas pierobežā papildu norīkotie darbinieki savus pienākumus uzsāk šodien, 12. augustā, kopīgi ar robežsargiem veicot patrulēšanu pierobežā. Papildu atbalstu robežsardzei diennaktī sniedz arī 36 Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas.

Tāpat pie patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki” šobrīd 24 stundas diennaktī ir norīkots Valts policijas postenis. Policija uzrauga, lai patvēruma vietā tiktu ievērota sabiedriskā kārtība un drošība. Nepieciešamības gadījumā atbalstu šajā vietā ir gatavi sniegt arī tuvākie teritoriālie iecirkņu posteņi.

Policijas darbinieki arī aktīvi strādā ar pierobežas vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, tos aptaujājot. Vienlaikus dienesti strādā arī pēc operatīvā plāna, sniedzot kolēģiem informatīvo atbalstu.

Valsts policija šobrīd strādā ciešā sadarbībā ar Valsts robežsardzi, kā arī citiem iekšlietu dienestiem, kā arī Rīgas pašvaldības policiju, lai novērstu likumpārkāpumus, kā arī garantētu sabiedrisko kārtību un drošību.

 

Sagatavoja:
Simona Grāvīte
Valsts policijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Saziņai: 29900345; simona.gravite@vp.gov.lv