Informācija medijiem Robežas drošība
Valsts robežsardze

2. novembrī Ministru kabinets lēma piešķirt Iekšlietu ministrijai 122 573 eiro, lai segtu izdevumus saistībā ar situāciju uz Latvijas–Baltkrievijas robežas.

Izdevumi veidojušies laika posmā no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 30. septembrim un ir saistīti ar Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbināto samaksu par virsstundu darbu, piemaksām, kā arī izdevumiem par inventāru un degvielas iegādi, un patvēruma meklētāju uztura un dienas naudu. Tajā skaitā finansējums paredzēts Valsts policijai – 51 407 eiro, Valsts robežsardzei – 39 201 eiro un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – 23 895 eiro.

Tāpat 8070 eiro piešķirti, lai kompensētu vidējās izpeļņas pieaugumu, kas rodas, nosakot nodarbinātajiem samaksu par virsstundu darbu un piemaksas, tai skaitā Valsts policijai – 3479 eiro, Valsts robežsardzei – 3266 eiro un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – 1325 eiro.

Lai mazinātu nelegālās migrācijas apdraudējumu, kā arī liktu šķēršļus nelegālās migrācijas organizētāju aktivitātēm uz Latvijas–Baltkrievijas robežas, Valsts robežsardzes robežapsardzības nodaļās tika palielināts norīkojumu skaits, kā arī nodrošināti atbalsta pasākumi. Savukārt uz Latvijas–Krievijas robežas ir ieviests pastiprināts robežuzraudzības režīms, lai nodrošinātu intensīvāku valsts robežas uzraudzību un kontroli. Valsts robežsardze laika posmā no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 30. septembrim uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas ir atturējusi no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas 299 personas un ir aizturējusi 8 personas.

Ņemot vērā kraso patvēruma meklētāju pieaugumu, no 2021. gada augusta strauji palielinājās darba intensitāte un apjoms, kas bija jāveic Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei  saistībā ar patvēruma meklētāju lietu izskatīšanu un izmitināšanu, tai skaitā Covid-19 karantīnas režīma prasību nodrošināšanu. Šī gada 9 mēnešos pieņemti lēmumi par bēgļa statusa piešķiršanu 158 personām, par alternatīvā statusa piešķiršanu 22 personām, par pieņemšanu izskatīšanā – 300 personām, kā arī citi lēmumi, veiktas 189 intervijas ar patvēruma meklētājiem.