Informācija medijiem Robežas drošība
Valsts robežsardzes amatpersonas un aiz tām helikopters

11. oktobrī Ministru kabinets lēma piešķirt Iekšlietu ministrijai 590 841 eiro, lai segtu izdevumus saistībā ar situāciju uz Latvijas–Baltkrievijas robežas. Izdevumi veidojušies laika posmā no 2022. gada 1. augusta (atsevišķi izdevumi no 2022. gada 1. maija) līdz 31. augustam un ir saistīti ar Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbināto samaksu par virsstundu darbu, piemaksām, kā arī izdevumiem par inventāru un degvielas iegādi, un patvēruma meklētāju uztura un dienas naudu.

Finansējums paredzēts Valsts policijai 510 547 eiro, Valsts robežsardzei – 54 585 eiro, Valsts robežsardzes koledžai – 641 eiro un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – 25 068  eiro.

Tāpat 47 413 eiro piešķirti, lai kompensētu vidējās izpeļņas pieaugumu, kas rodas, nosakot nodarbinātajiem samaksu par virsstundu darbu un piemaksas, tai skaitā Valsts policijai – 41 806 eiro, Valsts robežsardzei – 4 547 eiro, Valsts robežsardzes koledžai – 54 eiro, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – 1006 eiro.

Kopā piešķirtā finansējuma apjoms ir 638 254 eiro.

Lai mazinātu nelegālās migrācijas apdraudējumu, kā arī liktu šķēršļus nelegālās migrācijas organizētāju aktivitātēm uz Latvijas–Baltkrievijas robežas, Valsts robežsardzes robežapsardzības nodaļās tika palielināts norīkojumu skaits, kā arī nodrošināti atbalsta pasākumi. Savukārt uz Latvijas–Krievijas robežas ir ieviests pastiprināts robežuzraudzības režīms, lai nodrošinātu intensīvāku valsts robežas uzraudzību un kontroli. Valsts robežsardze laika posmā no šī gada 1. augusta līdz gada 31. augustam uz Latvijas–Baltkrievijas valsts robežas ir atturējusi no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas 301 personu un ir aizturējusi 6 personas.

Ņemot vērā kraso patvēruma meklētāju pieaugumu, no 2021. gada augusta strauji palielinājās darba intensitāte un apjoms, kas bija jāveic Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei  saistībā ar patvēruma meklētāju lietu izskatīšanu un izmitināšanu, tai skaitā Covid-19 karantīnas režīma prasību nodrošināšanu. Šī gada 8 mēnešos pieņemti lēmumi par bēgļa statusa piešķiršanu 144 personām, par alternatīvā statusa piešķiršanu 22 personām, par pieņemšanu izskatīšanā – 285 personām, kā arī citi lēmumi, veiktas 169 intervijas ar patvēruma meklētājiem.