Informācija medijiem Robežas drošība
Robežstabs ziemā, fonā mežs

29. novembrī Ministru kabinets lēma piešķirt Iekšlietu ministrijai 128 155 eiro, lai segtu izdevumus saistībā ar situāciju uz Latvijas–Baltkrievijas robežas, kā arī 21 462 eiro, lai segtu izdevumus, kas radušies īstenojot pasākumus uz Latvijas–Krievijas robežas. Izdevumi veidojušies laika posmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. oktobrim.

Izdevumi pasākumiem uz Latvijas–Baltkrievijas robežas 119 735 eiro apmērā ir saistīti ar Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbināto samaksu par virsstundu darbu, piemaksām, kā arī izdevumiem par degvielas iegādi, un patvēruma meklētāju uztura un dienas naudu. Tajā skaitā finansējums paredzēts Valsts policijai – 49 219 eiro, Valsts robežsardzei – 42 177 eiro, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – 27 728 eiro un Valsts drošības dienestam – 611 eiro. Tāpat 8420 eiro piešķirti, lai kompensētu vidējās izpeļņas pieaugumu, kas rodas, nosakot nodarbinātajiem samaksu par virsstundu darbu un piemaksas, tai skaitā Valsts policijai – 3262 eiro, Valsts robežsardzei – 3514 eiro un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – 1644 eiro.

Lai mazinātu nelegālās migrācijas apdraudējumu, kā arī liktu šķēršļus nelegālās migrācijas organizētāju aktivitātēm uz Latvijas–Baltkrievijas robežas, Valsts robežsardzes robežapsardzības nodaļās tika palielināts norīkojumu skaits, kā arī nodrošināti atbalsta pasākumi. Savukārt uz Latvijas–Krievijas robežas ir ieviests pastiprināts robežuzraudzības režīms, lai nodrošinātu intensīvāku valsts robežas uzraudzību un kontroli. Valsts robežsardze laika posmā no šī gada 1. oktobra līdz 31. oktobrim uz Latvijas–Baltkrievijas robežas ir atturējusi no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas 348 personas un ir aizturējusi 25 personas.

Ņemot vērā kraso patvēruma meklētāju pieaugumu, no 2021. gada augusta strauji palielinājās darba intensitāte un apjoms, kas bija jāveic Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei  saistībā ar patvēruma meklētāju lietu izskatīšanu un izmitināšanu, tai skaitā Covid-19 karantīnas režīma prasību nodrošināšanu. Šī gada 10 mēnešos pieņemti lēmumi par bēgļa statusa piešķiršanu 199 personām, par alternatīvā statusa piešķiršanu – 24 personām, par pieņemšanu izskatīšanā – 333 personām, kā arī citi lēmumi, veiktas 212 intervijas ar patvēruma meklētājiem.

Savukārt saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu Alūksnes, Balvu un Ludzas novada teritorijā, kā arī ostās, lidostās, lidlaukos izveidotajās robežšķērsošanas vietās un uz dzelzceļiem no šī gada 28. septembra līdz 27. decembrim, Valsts drošības dienestam piešķirs 21 462 eiro par atbalsta sniegšanu Valsts robežsardzei Latvijas–Krievijas valsts robežas robežkontroles nodrošināšanā.