Informācija medijiem
Ugunsdzeseju glābēju formastērpi

4. jūlijā Ministru kabinets lēma piešķirt Iekšlietu ministrijai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam) 1 317 536 eiro no valsts budžeta programmas ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem'', lai nodrošinātu finansējumu jaunā parauga formas tērpu un speciālā apģērba priekšmetu iegādei.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) iepirkuma procedūru rezultātā ir noslēdzis vispārīgās vienošanās ar piegādātajiem par jaunā parauga formas tērpa priekšmetu piegādēm. Lēmums par finansējuma piešķiršanu nepieciešams, lai VUGD, pamatojoties uz noslēgtajām vispārīgām vienošanām, varētu slēgt piegādes līgumus un veikt norēķinus šogad.

Situācija ar formas tērpu nodrošināšanu VUGD ir kritiska. Šobrīd nevienai VUGD un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas amatpersonai nav izsniegts lietošanā pilns ikdienas formas tērpa komplekts ar visiem lietošanai derīgiem formas tērpa priekšmetiem.

2023. gada budžeta izstrādes procesā VUGD sagatavoja prioritārā pasākuma pieteikumu par papildu finansējuma piešķiršanu pārejai uz jaunā parauga formas tērpiem, tomēr prioritārais pasākums netika atbalstīts un papildu finansējums netika piešķirts.