Informācija medijiem Robežas drošība
Paraksta līgumu

Otrdien, 10.augustā, valdība apstiprināja grozījums Ministru kabineta 2012. gada 4. jūlija rīkojumā Nr. 312 "Par Pasākumu plānu institūciju saskaņotai rīcībai saistībā ar patvēruma meklētāju iespējamo masveida ierašanos Latvijā no krīzes skartām valstīm", kas paplašina iekšlietu ministres pilnvaras lemt par pasākumiem un to īstenošanu patvēruma jomā.

Reaģējot uz situāciju uz Lietuvas - Baltkrievijas un Latvijas - Baltkrievijas robežas, kā arī Valsts robežsardzes un Lietuvas robežsardzes sniegtajiem datiem par nelikumīgu robežšķērsošanu, ir pamats uzskatīt, ka ar Baltkrievijas valsts iestāžu atbalstu tiek īstenots hibrīduzbrukums, kas rada tiešus draudus valsts drošībai un Eiropas Savienības ārējai robežai.

Pasākumu plāns ("Par Pasākumu plānu institūciju saskaņotai rīcībai saistībā ar patvēruma meklētāju iespējamo masveida ierašanos Latvijā no krīzes skartām valstīm”) nosaka institūciju preventīvos un reaģēšanas pasākumus, kā arī institūciju resursu pieejamību un iesaistīšanas kārtību reaģēšanas pasākumos. Ministru kabineta rīkojums paplašina iekšlietu ministres pilnvaras proaktīvi lemt par Pasākumu plāna īstenošanu arī tajos gadījumos, kad ir iestājies Pasākumu plānā neminētu apstākļu kopums, kas rada apdraudējumu institūciju spējām reaģēt uz patvēruma meklētāju pieplūdumu.

Līdz šim Pasākumu plānā minētos pasākumus bija paredzēts īstenot, ja patvēruma meklētāju skaits īsā laikposmā (1-5 diennaktīs) pārsniegtu Valsts robežsardzes  un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ilglaicīgās izmitināšanas kapacitāti un ieradušos nelikumīgo robežšķērsotāju skaits sasniegtu 500-3000 cilvēku, kā arī, ja valstī vienlaikus (5-10 diennaktīs) ierastos 3000-20000 nelikumīgo robežšķērsotāju.

Pēc grozījumu pieņemšanas iekšlietu ministre ieguvusi pilnvaras uzsākt  Pasākumu plāna īstenošanu arī, ja iepriekš minētajā laika posmā vēl nav sasniegts noteiktais patvēruma meklētāju skaits.

10.augustā ministre ir uzdevusi izveidot Operatīvās vadības centru (OVC), ko vadīs Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs. OVC savu darbību sāk trešdien, 11.augustā, un pirmo tā sēdi valsts sekretārs sasauc ceturtdien, 12.augustā.

OVC ir apdraudējuma novēršanai un pārvarēšanai izveidota iesaistīto institūciju deleģēto pārstāvju darba grupa, kuras uzdevums ir apdraudējuma pārvarēšanas pasākumu plānošana un izpildes koordinēšana. 

Operatīvās vadības centra sastāvā ir iekļauti pārstāvji no Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts policijas, Ārlietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Veselības ministrijas, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts drošības dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kā arī no pašvaldībām, kurās šobrīd izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar Latvijas—Baltkrievijas robežas nelikumīgās šķērsošanas gadījumu skaita straujo pieaugumu.