Informācija medijiem Robežas drošība
Helikopters

28. novembrī Ministru kabinets atbalstīja grozījumus rīkojumā "Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu", kas paredz palielināt pagastu skaitu Ludzas un Rēzeknes novados, kuros noteikts pastiprināts robežapsardzības režīms. Tāpat grozījumi paredz piešķirt papildus līdzekļus, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Latvijas–Baltkrievijas robežas nelikumīgās šķērsošanas un to mēģinājumu novēršanu.

Lēmums par pastiprinātā robežapsardzības sistēmas darbības režīma piemērošanu papildus pagastos saistīts ar to, ka tiek konstatēti gadījumi, kuros personas, kas nelikumīgi  šķērsojušas Latvijas–Baltkrievijas robežu, tiek aizturētas ne tikai tajās administratīvajās teritorijās, kurās pašreiz ir izsludināts robežapsardzības sistēmas darbības režīms, bet arī citās administratīvajās teritorijās.

Robežapsardzības sistēmas darbības režīms papildus tiek piemērots Ludzas un Rēzeknes novados. Līdz ar to pastiprināts robežapsardzības sistēmas darbības režīms, kurš izsludināts no 2023. gada 11. augusta līdz 2024. gada 10. februārim, kopumā attiecas uz šādām administratīvajām teritorijām:

  • Ludzas novadā: Briģu pagastā, Ciblas pagastā, Cirmas pagastā, Isnaudas pagastā, Istras pagastā, Lauderu pagastā, Nirzas pagastā, Ņukšu pagastā, Pasienes pagastā, Pildas pagastā, Pureņu pagastā, Rundēnu pagastā, Zaļesjes pagastā, Ludzas pilsētā, Zilupes pilsētā;
  • Krāslavas novadā: Andrupenes pagastā, Andzeļu pagastā, Asūnes pagastā, Aulejas pagastā, Bērziņu pagastā, Dagdas pagastā, Dagdas pilsētā, Ezernieku pagastā, Grāveru pagastā, Indras pagastā, Izvaltas pagastā, Kalniešu pagastā, Kaplavas pagastā, Kastuļinas pagastā, Kombuļu pagastā, Konstantinovas pagastā, Krāslavas pagastā, Krāslavas pilsētā, Ķepovas pagastā, Piedrujas pagastā, Robežnieku pagastā, Skaistas pagastā, Svariņu pagastā, Šķaunes pagastā, Šķeltovas pagastā Ūdrīšu pagastā;
  • Augšdaugavas novadā: Ambeļu pagastā, Biķernieku pagastā, Demenes pagastā, Kalkūnes pagastā, Laucesas pagastā, Līksnas pagastā, Maļinovas pagastā, Medumu pagastā, Naujenes pagastā, Salienas pagastā, Skrudalienas pagastā, Sventes pagastā, Šēderes pagastā, Tabores pagastā, Vecsalienas pagastā, Višķu pagastā;
  • Daugavpils valstspilsētā un Rēzeknes novadā Kaunatas pagastā.

Jau ziņots, ka cīņā pret nelegālo migrāciju uz Latvijas–Baltkrievijas robežas, Valsts robežsardzei atbalstu sniedz arī Igaunijas un Lietuvas robežsargi, tādējādi nodrošinot valsts robežas neaizskaramību un valsts apdraudējuma novēršanu.