Informācija medijiem

Otrdien, 5. martā, Ministru kabinets atbalstīja Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Eiropas Robežu krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) saprašanās memoranda par sadarbības koordinatora uzņemšanu Latvijas Republikā parakstīšanu.

 

2017. gadā FRONTEX aģentūras valdē tika pieņems lēmums par FRONTEX sadarbības koordinatora Baltijas valstīs izvietošanu Latvijā. Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts norāda: «FRONTEX sadarbības koordinatora izvietošana Latvijā veicinās ātru un nepastarpinātu saziņu ar FRONTEX aģentūru par aktuālo situāciju valstī integrētās robežu pārvaldības jomā, kā arī sekmēs pienākumu izpildi, kas izriet no Eiropas Robežu un krasta apsardzes regulējuma,  piemēram, Latvijas dalība FRONTEX koordinētajās kopīgajās operācijās.»

FRONTEX sadarbības koordinatora galvenais uzdevums ir veicināt sadarbību un dialogu starp FRONTEX aģentūru un dalībvalsts iestādēm, kuras ir atbildīgas par robežu pārvaldību un atgriešanas jomu, kā arī tām, kuras pilda krasta apsardzes funkciju robežkontroles ietvaros. Ar viņa palīdzību tiks nodrošināta Eiropas Robežu un krasta apsardzes regulā paredzētā regulāra ārējo robežu pārvaldības uzraudzība visās Eiropas Savienības valstīs.

Saprašanās memorands tiks parakstīts tuvākajā laikā un ar to tiks noteikti ar sadarbības koordinatora izvietošanu saistīti organizatoriski jautājumi un sadarbības jautājumi ar memoranda īstenošanā iesaistītajām iestādēm, piemēram, regulāra informācijas apmaiņa par situāciju, tendencēm, iespējamiem draudiem pie ārējām robežām, pārrobežu noziedzību un terorismu, kā arī atgriešanas jomā.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob.: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Plašākai informācijai:
Kristīne Pētersone
Valsts robežsardzes
Galvenās pārvaldes
Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas
galvenā inspektore
tālr. 670756739, mob. 28364592
e-pasts: kristine.petersone@rs.gov.lv