Informācija medijiem Robežas drošība
Valsts robežsardzes formas elements

7. novembrī Ministru kabinets lēma piešķirt Iekšlietu ministrijai 1 686 721 eiro, lai segtu izdevumus, kas radušies, īstenojot nepieciešamos drošības pasākumus uz Latvijas–Baltkrievijas  robežas laikposmā no 2023. gada 1. augusta (atsevišķus izdevumus no 2023. gada 1. maija) līdz 2023. gada 30. septembrim.

Izdevumi pasākumiem uz Latvijas–Baltkrievijas robežas 1 564 762 eiro apmērā ir saistīti ar virsstundu darbu, piemaksām par dienesta (darba) pienākumu izpildi nakts laikā, par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, komandējumu izdevumiem, degvielas iegādes izdevumiem un citiem izdevumiem. No tiem finansējums paredzēts Valsts policijai – 1 538 969 eiro un Valsts drošības dienestam – 25 793 eiro.

Savukārt 121 959 eiro piešķirti Valsts policijai, lai kompensētu vidējās izpeļņas pieaugumu, kas rodas, nosakot nodarbinātajiem samaksu par virsstundu darbu un piemaksas.

Valsts policija kopš 2021. gada 10. augusta sniedz nepārtrauktu atbalstu Valsts robežsardzes (VRS) Daugavpils pārvaldei nelegālās imigrācijas kontroles jomā Baltkrievijas pierobežā 24/7 režīmā. Valsts policijas amatpersonas regulāri iesaistītas valsts robežu un nosacīti apzīmētās trešās līnijas kontrolei, pārbauda transportlīdzekļus un personas, kā arī aiztur nelegālos imigrantus un nelegālos pārvadātājus.

Tāpat Ministru kabinets ļāva Iekšlietu ministrijai pārdalīt finansējumu 837 839 eiro apmērā, lai VRS, Valsts robežsardzes koledžai (VRK) un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) segtu izdevumus samaksai par virsstundu darbu, piemaksām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, par nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās institūcijas stratēģisko mērķu sasniegšanā, vidējās izpeļņas pieauguma kompensēšanai un citus izdevumus, kas radušies, veicot pasākumus saistībā ar pastiprinātas Latvijas–Baltkrievijas robežas robežuzraudzības nodrošināšanu. VRS tiks segti 774 033 eiro, VRK – 1 289 eiro un PMLP – 62 517 eiro.

Lai mazinātu nelegālās imigrācijas riskus un apdraudējumu, kā arī liktu šķēršļus nelegālās imigrācijas plānotāju, organizētāju un izpildītāju aktivitātēm uz Latvijas–Baltkrievijas robežas, VRS robežapsardzības nodaļās ir palielināts norīkojumu skaits un ir palielinājusies darba slodze. No 2021. gada 10. augusta Latvijas valsts robežas šķērsošana ārpus likumīgai ieceļošanai noteiktajām robežšķērsošanas vietām un kārtības nav tikusi atļauta 22 562 personām, tai skaitā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 7. novembrim – 13 175 personām.

Jau ziņots, ka 8.augustā Ministru kabinets izsludināja pastiprinātu robežapsardzības sistēmas darbības režīmu uz sešiem mēnešiem no 2023. gada 11. augusta līdz 2024. gada 10. februārim Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas novadu administratīvajās teritorijās un Daugavpilī.

Foto: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja