Informācija medijiem
Katastrofu pārvaldības centrs

Otrdien, 13. februārī, Ministru kabinets pieņēma zināšanai Iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) ugunsdzēsības depo būvniecību un tās pabeigšanu Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos, kā arī atbalstīja informatīvajā ziņojumā ietvertos priekšlikumiem par turpmāko rīcību, nepieciešamo finansējumu un tā iespējamajiem avotiem.

MK sēdē tika ziņots, ka ugunsdzēsības depo izbūves pabeigšanai Rūjienā, Saulkrastos, Kandavā un Aizputē ir rīkojama jauna iepirkuma procedūra, ņemot vērā būvnieka SIA “ZENG” nespēju nodrošināt līgumā noteikto darbību izpildi. Turklāt ir atbalstīta valsts budžeta līdzekļu piešķiršana šo ugunsdzēsības depo izbūves pabeigšanai, uzdodot Iekšlietu ministrijai pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas sagatavot attiecīgos MK lēmumu projektus, ievērojot faktiski šim mērķim nepieciešamā finansējuma apmēru.

Ņemot vērā, ka valsts civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldības sistēmas funkcionēšanas būtisks priekšnosacījums ir VUGD depo ēku un katastrofu pārvaldības centru būvniecība atbilstoši noteiktajām prioritātēm, valdība atbalstīja priekšlikumu ugunsdzēsības depo būvniecības gala termiņa pagarināšanu līdz 2024. gada 31. decembrim, lai nodrošinātu visu astoņu VUGD depo ēku izbūves pabeigšanu.

No astoņiem būvējamajiem ugunsdzēsības depo divi (Iecavā un Priekulē) 2023. gadā ir nodoti ekspluatācijā un viens no tiem nodots arī pasūtītājam (Priekulē), bet vēl joprojām turpinās otrā ekspluatācijā nodotā objekta (Iecavā) nodošana pasūtītājam (Nodrošinājuma valsts aģentūrai). Nav noslēgusies un turpinās arī pārējo sešu objektu būvniecība. Objektu gatavības pakāpe uz pašreizējo brīdi ir šāda: ugunsdzēsības depo Iecavā un Priekulē (virs 99,5%), ugunsdzēsības depo Dagdā (virs 96%), ugunsdzēsības depo Ilūkstē (virs 92%), savukārt, vissliktākā gatavība ir ugunsdzēsības depo Rūjienā (ap 60%), pārējie SIA “ZENG” līgumā ietvertie objekti (ugunsdzēsības depo Saulkrastos, Aizputē un Kandavā) ir 70-83% tvērumā.

Iekšlietu ministrija ziņo, ka būvdarbu līguma par ugunsdzēsības depo ēku būvniecību Priekulē, Iecavā, Ilūkstē un Dagdā izpildes laikā būvkomersantam ir radušās grūtības nodrošināt saistību izpildei nepieciešamo finansējumu, kā rezultātā būvdarbi un aprīkošanas darbi jaunuzbūvētajos un ekspluatācijā nodotajos objektos 2023. gada vasarā faktiski tika apturēti. Tie ir atsākušies 2023. gada nogalē. Iekšlietu ministrija, veicot izvērtējumu par turpmāko rīcību šo depo ēku izbūves turpināšanai un pabeigšanai, ir rosinājusi to būvniecības pabeigšanu nodrošināt iepriekš šim mērķim noslēgto līgumu ietvaros.

Jau ziņots, ka 5. janvārī Nodrošinājuma valsts aģentūra pārtraukusi sadarbību ar būvniecības uzņēmumu SIA “ZENG”, pamatojoties uz to, ka būvkomersants jau ilgstoši nespēj izpildīt uzņemtās līgumsaistības četros no astoņiem topošajiem VUGD depo.