Policijas telpas Birznieka Upīša ielā

24. oktobrī Ministru kabinets (MK) pieņēma zināšanai Iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu “Par Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienību nodrošināšanu ar darba videi atbilstošām telpām”.

MK atbalstīja līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un saistību uzņemšanos par Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienību izvietošanu Mūkusalas ielā 101, Rīgā. Iepriekš līdzīgs līgums par VP Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienību izvietošanu otrajā Daugavas krastā pieņemts attiecībā uz  E. Birznieka-Upīša ielu 21A, 21C un 21D, Rīgā.

Drošības iestāžu kapacitātes stiprināšana un visi personāla jautājumi, tai skaitā atalgojuma celšana un materiāli tehniskais nodrošinājums, ir būtisks priekšnosacījums Iekšlietu ministrijas pamatfunkciju izpildes nodrošināšanai un viens no iekšlietu ministra R. Kozlovska prioritātēm.

Lielākā daļa Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo ēku šobrīd ir sliktā tehniskā stāvoklī. Tikai 4,9 procenti no kopējā ēku skaita ir nodotas ekspluatācijā pēc 2000. gada. Vissliktākajā stāvoklī ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un VP lietošanā esošās ēkas. Īpaši kritiska situācija ar nozares pamatfunkciju izpildei nepieciešamo nodrošinājumu ar darba videi atbilstošām telpām ir Rīgā.  

Lai nodrošinātu VP Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienības ar darba videi atbilstošām telpām un auto stāvlaukumu, kā arī, ņemot vērā to, ka Finanšu ministrijas valdījumā un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”  pārvaldīšanā nav brīvu telpu, kas būtu atbilstošas VP prasībām,  Nodrošinājuma valsts aģentūra organizēja divas nomas piedāvājumu atlases VP Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienību izvietošanai abos Daugavas krastos.

VP struktūrvienībām, pārceļoties uz telpām  E. Birznieka-Upīša ielā 21A, 21C un 21D, Rīgā, tiks atbrīvotas VP iecirkņu telpas Gogoļa ielā 7 un Matīsa ielā 9, Rīgā, savukārt, VP struktūrvienībām pārceļoties uz telpām  Mūkusalas ielā 101, Rīgā, tiks atbrīvotas VP iecirkņu telpas Alīses ielā 3A, Eduarda Smiļģa ielā 44 un Daugavgrīvas ielā 34A, Rīgā.

Valsts policijas lietošanā esošās ēkas Alīses ielā 3A, Eduarda Smiļģa ielā 44 un Daugavgrīvas ielā 34A, Rīgā, ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī.

VP struktūrvienībās, pārceļoties uz telpām  Mūkusalas ielā 101, Rīgā, kurās būs nepieciešami arī pielāgošanas darbi, tiks nodrošināti darbam atbilstoši apstākļi 311 nodarbinātajiem, kā arī tiks racionalizēta personāla un tehnisko resursu izmantošana (piemēram, trīs dežūrposteņu vietā viens dežūrpostenis; speciālo līdzekļu plānošana un izmantošana vienā vietā). Arī apmeklētajiem tiks nodrošināta vides pieejamība un ērti uzturēšanās apstākļi.

Savukārt VP struktūrvienībās, pārceļoties uz telpām  E. Birznieka-Upīša ielā 21A, 21C un 21D, Rīgā, tiks nodrošināti darbam atbilstoši apstākļi 295 nodarbinātajiem. Minētajām telpām ir nepieciešami pielāgošanas darbi, par kuriem Nodrošinājuma valsts aģentūra šobrīd ir izsludinājusi iepirkumu.

Abās ēkās, gan Mūkusalas ielā, gan E.Birznieka-Upīša ielā, tiks ierīkotas arī speciālās telpas, kas nepieciešamas policijas ikdienas darbā, piemēram, bruņojuma un speciālo līdzekļu glabāšanas telpas, aizturēšanas telpas, pārmeklēšanas telpas, biometrijas iegūšanas un apstrādes telpas, aizturēto nopratināšanas telpas, pilngadīgo un nepilngadīgo personu nopratināšanas telpas, uzgaidāmās telpas, t.sk. vecākiem ar bērniem, administratīvo strīdu izskatīšanas telpas, dežūrdaļas telpas (24/7), arhīva telpas, lietisko pierādījumu glabāšanas telpas un atrasto mantu glabāšanas telpas.