Informācija medijiem Robežas drošība
Latvijas-Krievijas robežas izbūves gaita

22. februārī Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Iekšlietu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gaitu un paveiktajiem darbiem uz Latvijas – Krievijas robežas.

Valsts kontrole 2019. gadā sniedza atzinumu par Latvijas – Krievijas robežas izbūves neatbilstību būvprojektam un nelietderīgu valsts līdzekļu tērēšanu, tādēļ būvdarbi un to pieņemšana uz laiku tika apturēti. Lai turpinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi gar Latvijas – Krievijas robežu, tiks veikta ekspertīze par izbūvēto darbu atbilstību būvprojektam “Valsts robežas joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve”, normatīvo aktu prasībām un saistošajiem standartiem. Tiks apkopota informācija no būvvaldēm par iespējamo būvatļauju pagarināšanu un prasībām, kas nepieciešamas, lai pabeigtu būvdarbus un nodotu objektu ekspluatācijā, kā arī par neizbūvēto darbu apjomiem.

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar Valsts robežsardzi izstrādāja tehnisko specifikāciju cenu aptaujas veikšanai, lai  varētu saņemt ekspertīzes pakalpojumus. Pašreiz notiek iesniegto piedāvājumu izskatīšana. Ekspertīze nepieciešama, lai pabeigtu iesāktos robežas būvdarbus, pieņemtu ekspluatācijā četru gājēju tiltus, kas jau ir izbūvēti un konstatētu turpmāko rīcības rekomendāciju  ar vēl neizbūvēto darbu apjomu.

Līdz 2022. gada 1. janvārim atsavinātas un zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā nostiprinātas īpašuma 324 zemes vienībām aptuveni 81 hektāra platībā valsts robežas joslā gar Krievijas Federāciju. Turpinās darbs pie zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas, atsavināšanas un īpašumtiesību sakārtošanas.

2022. gadam valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves nodrošināšanai plānots finansējums ir 16 923 461 eiro apmērā, 2023. gadā nepieciešami 19 801 070 eiro un 2024. gadā – 6 584 479 eiro.