Informācija medijiem COVID-19
Pašvaldības policija un Valsts policija

Otrdien, 8.jūnijā, Ministru kabinets izdeva rīkojumu piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai nodrošinātu piemaksas Valsts policijas, Valsts policijas koledžas, Valsts robežsardzes, Valsts robežsardzes koledžas amatpersonām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanā 2021.gada aprīļa mēnesī.

"Pandēmijas apstākļos policisti un robežsargi veica un joprojām veic smagu darbu, sargājot tai skaitā arī sabiedrības veselību. Viņu darba nozīmes atzīšana un pienācīgs atalgojums ir mazākais, ko varam darīt," tā iekšlietu ministre Marija Golubeva.

Piemaksu apmērs iekšlietu dienestu amatpersonām par vienu stundu paredzēts 75% apmērā no amatpersonai noteiktās stundas algas likmes, ievērojot noteiktos kritērijus un uzskaitīto amatpersonas iesaistes vai saskares stundu skaitu.

Kritēriji piemaksas piešķiršanai joprojām paliek nemainīgi: amatpersona ir tiešā pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām; amatpersona ir tiešā pierādāmā saskarē ar Covid-19 riska grupas pacientiem, kuriem nav apstiprināta slimība, bet ir jāievēro karantīna vai pašizolācija; amatpersona piedalās pasākumos, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un noteikto ierobežojumu kontroli.

Rīkojums paredz arī piešķirt finansējumu, lai nodrošinātu amatpersonām samaksu par virsstundu darbu 2021. gada pirmajos četros mēnešos, kā arī piemaksu par nakts darbu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanas kontrolē (mājsēžu uzraudzībā), kas tika nodrošināta 2020.gada decembra beigās un 2021.gada janvārī un februārī.

Rīkojuma projektu sagatavoja un virzīja Iekšlietu ministrija. Kopumā rīkojums paredz piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu 4 488 387 eiro  apmērā, no tiem Valsts policijai – 3 811 876 eiro, Valsts policijas koledžai – 44 784 eiro, Valsts robežsardzei – 612 671 eiro un Valsts robežsardzes koledžai – 19 056 eiro.

 

Sagatavoja:

Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļa

kn@iem.gov.lv