8. jūnijā valdība piešķīra Iekšlietu ministrijai finansējumu.

Finansējums paredzēts piemaksu nodrošināšanai par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos 2021.gada aprīļa mēnesī:

  • Valsts policijas,
  • Valsts policijas koledžas,
  • Valsts robežsardzes,
  • Valsts robežsardzes koledžas amatpersonām

Kritēriji piemaksas piešķiršanai:

  • amatpersona ir tiešā pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām;
  • amatpersona ir tiešā pierādāmā saskarē ar Covid-19 riska grupas pacientiem, kuriem nav apstiprināta slimība, bet ir jāievēro karantīna vai pašizolācija;
  • amatpersona piedalās pasākumos, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un noteikto ierobežojumu kontroli.