Informācija medijiem Robežas drošība
Robežsarga formas elements uz rokas

31.maijā Ministru kabinets piešķīra Iekšlietu ministrijai finansējumu 897 782 eiro apmērā, lai segtu izdevumus saistībā ar situāciju uz Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robežas. Finansējums paredzēts: Valsts policijai (VP) - 792 888 eiro, Valsts robežsardzei (VRS) - 78 948 eiro, un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) - 25 946 eiro.

Izdevumi izveidojušies laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim un ir saistīti ar Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbināto samaksu par virsstundu darbu, piemaksām, komandējumiem, ēdināšanu, pārtiku, inventāru, patvēruma meklētāju uztura un dienas naudu.

Tāpat 70 050 eiro piešķirti, lai kompensētu vidējās izpeļņas pieaugumu, kas rodas, nosakot nodarbinātajiem samaksu par virsstundu darbu un piemaksas, tai skaitā: Valsts policijai – 61 894 eiro, Valsts robežsardzei – 6577 eiro, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – 1579 eiro.

Kopā piešķirtā finansējuma apmērs ir 967 832 eiro.

Lai mazinātu nelegālās imigrācijas riskus un apdraudējumu, kā arī liktu šķēršļus nelegālās imigrācijas plānotāju, organizētāju un izpildītāju aktivitātēm uz Latvijas – Baltkrievijas robežas, VRS robežapsardzības nodaļās tika palielināts norīkojumu skaits, kā arī tika nodrošināti atbalsta pasākumi. Savukārt uz Latvijas – Krievijas valsts robežas ir ieviests pastiprināts robežuzraudzības režīms, lai nodrošinātu intensīvāku valsts robežas uzraudzību un kontroli.

VP savukārt sniedza atbalstu VRS robežuzraudzības nodrošināšanā, lai nepieļautu robežas nelikumīgu šķērsošanu. Robežuzraudzības atbalstam tika piesaistīti vispiemērotāk apmācītie un ekipētie skaitliski lielāko struktūrvienību nodarbinātie. Uz Latvijas - Baltkrievijas robežas atbalsta sniegšanai tika komandētas amatpersonas no Rīgas un reģionālajām struktūrvienībām, kā arī iesaistītas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas.

Ņemot vērā kraso patvēruma meklētāju pieaugumu, sākot ar  2021. gada augustu, strauji palielinājās darba intensitāte un apjoms, kas bija jāveic PMLP  saistībā ar patvēruma  meklētāju lietu izskatīšanu, kā arī ar patvēruma meklētāju izmitināšanu, tai skaitā Covid-19 karantīnas režīma prasību nodrošināšanu.

Ievērojot situāciju uz Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas robežas, būtiski pieauga personu, kuras iesniedza iesniegumus par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu skaits. Uz 2022. gada 30. aprīli izskatīšanā bija  152  personu iesniegumi  par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu Latvijas Republikā. 2022. gada aprīlī pieņemto lēmumu skaitā bija lēmumi par bēgļa statusa piešķiršanu 28 personām, par alternatīvā statusa piešķiršanu 5 personām, par pieņemšanu izskatīšanā – 54, kā arī citi lēmumi. Veiktas 32 intervijas ar patvēruma meklētājiem.