Informācija medijiem Robežas drošība
Dzeloņstiepļu žogs

13. decembrī Ministru kabinets lēma piešķirt Iekšlietu ministrijai 85 068 eiro, lai segtu izdevumus saistībā ar situāciju uz Latvijas–Baltkrievijas robežas, kā arī  21 186 eiro, lai segtu izdevumus, kas radušies īstenojot pasākumus uz Latvijas–Krievijas robežas. Izdevumi veidojušies laika posmā no 2022. gada 1. novembra līdz 2022. gada 30. novembrim.

 Izdevumi pasākumiem uz Latvijas–Baltkrievijas robežas 79 756 eiro apmērā ir saistīti ar Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbināto samaksu par virsstundu darbu, piemaksām, kā arī izdevumiem par patvēruma meklētāju uztura un dienas naudu. Tajā skaitā finansējums paredzēts Valsts robežsardzei (VRS) – 44 684 eiro un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) – 35 072 eiro. Tāpat 5 312 eiro piešķirti, lai kompensētu vidējās izpeļņas pieaugumu, kas rodas, nosakot nodarbinātajiem samaksu par virsstundu darbu un piemaksas, tai skaitā VRS – 3 723 eiro un PMLP – 1 589 eiro.

Lai mazinātu nelegālās migrācijas apdraudējumu, kā arī liktu šķēršļus nelegālās migrācijas organizētāju aktivitātēm uz Latvijas–Baltkrievijas robežas, VRS robežapsardzības nodaļās tika palielināts norīkojumu skaits, kā arī nodrošināti atbalsta pasākumi. Savukārt uz Latvijas–Krievijas robežas ir ieviests pastiprināts robežuzraudzības režīms, lai nodrošinātu intensīvāku valsts robežas uzraudzību un kontroli. VRS no šī gada 1. novembra līdz 30. novembrim uz Latvijas–Baltkrievijas valsts robežas ir atturējusi no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas 429 personas un ir aizturējusi 26 personas.

Ņemot vērā kraso patvēruma meklētāju pieaugumu, no 2021. gada augusta strauji palielinājās darba intensitāte un apjoms, kas bija jāveic PMLP  saistībā ar patvēruma meklētāju lietu izskatīšanu un izmitināšanu, tai skaitā Covid-19 karantīnas režīma prasību nodrošināšanu. Šī gada 11 mēnešos pieņemti lēmumi par bēgļa statusa piešķiršanu 205 personām, par alternatīvā statusa piešķiršanu 26 personām, par pieņemšanu izskatīšanā – 377 personām, kā arī citi lēmumi, veiktas 243 intervijas ar patvēruma meklētājiem.

Savukārt saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu Alūksnes, Balvu un Ludzas novada teritorijā, kā arī ostās, lidostās, lidlaukos izveidotajās robežšķērsošanas vietās un uz dzelzceļiem no šī gada 28. septembra līdz 27. decembrim, Valsts drošības dienestam piešķirs 21 186 eiro par atbalsta sniegšanu VRS Latvijas–Krievijas valsts robežas robežkontroles nodrošināšanā.