Informācija medijiem ES un fondi
barnahus projekts

Ceturtdien, 17. jūnijā, notika projekta “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” atklāšanas pasākums. Labklājības ministrijas īstenotā projekta partneri ir Islandes valdības Bērnu tiesību aizsardzības vadības aģentūra, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, valsts SIA “Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Savukārt programmas apsaimniekotājs ir Iekšlietu ministrija.

Bērnu māja (Barnahus) ir pasaulē atzīts starpinstitucionālās sadarbības modelis, kurā īpašs uzsvars likts uz cietušā bērna interesēm un maksimāli saudzējošu pieeju gadījumā, ja nepieciešama tiesību aizsardzības institūciju iejaukšanās. Projekts jāievieš līdz 2024. gada marta beigām. Tā kopīgais finansējums Eiropas Ekonomiskās zonas programmā “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” ir 2,07 miljoni eiro. 

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Līga Āboliņa uzsvēra, ka ir sākta pieeja darbā ar vardarbībā cietušajiem bērniem gan starpinstitucionāli, gan starpdisciplināri. Tas palīdzēs iegūt kvalitatīvus pierādījumus un saukt pie atbildības vainīgās personas, lieki netraumējot cietušos bērnus.

Savukārt Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Ingūna Aire norāda: “Šodien mēs pieredzam vēsturisku dienu Latvijā! Bērna mājas modelis ir ilgi apspriests un sen lolots projekts, kas jau iecementēts kā viens no daudziem pamatakmeņiem Latvijas sabiedrības ceļā uz labāku nākotni. Bērnu māja nebūs tikai ēka, bet tā aptvers daudz plašāku un integrētāku dažādu dienestu un speciālistu, arī likumsargu, ciešu un sinhronu starpinstitucionālu un īpaši piemērotu pieeju darbā ar bērniem.”

Projekta partneri no Islandes Valsts bērnu tiesību aģentūras puses izteica laba vēlējumus un gandarījumu, ka  tieši viņu valsts labā prakse būs noderīga Latvijas Bērnu mājas izveidē. Tā atradīsies Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas telpās. Slimnīcas pārstāvji uzskata, ka tieši slimnīcas paspārnē nodrošinātās medicīniskās palīdzības pieejamība būs tas, kas sekmēs labāku starpdisciplināro sadarbību. Savukārt OECD projekta ietvaros veiks izpēti par to, cik draudzīgs un efektīvs ir pakalpojums, ko valsts sniedz vardarbība cietušajiem bērniem. Šāda veida pētījums līdz šim Latvijā nav veikts.

Uzsāktais projekts sevī ietver ne tikai telpu un tehniskā nodrošinājuma izveidi, bet arī jaunu pieeju un lielāku vēlmi sadarboties bērna un izmeklēšanas interesēs. Arī Tieslietu ministrija ir gatava sadarboties un atbalstīt Labklājības ministriju, lai pilnveidotu likumdošanas aktus Bērnu mājas projekta darba uzsākšanai, kurā labākajās bērna interesēs kopā strādā mediķi, policijas un citu tiesību aizsardzības institūciju darbinieki, sociālie darbinieki un psihologi.

Pasākuma pilnu ierakstu var skatīt Iekšlietu ministrijas Facebook lapā