COVID-19 Nozares jaunumi
foto

Rūpējoties par drošības un higiēnas prasību pastiprinātu nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā, lai mazinātu Covid-19 izplatību, Iekšlietu ministrijas valdījumā un Nodrošinājuma valsts aģentūras pārvaldīšanā esošajos nekustamajos īpašumos pastāvīgi tiek veikta pastiprināta telpu uzkopšana un virsmu dezinfekcija.

Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem, ēkās visiem redzamās vietās  izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi, telpās norit pastiprināta publisko un darbinieku telpu uzkopšana, tiek nodrošināta horizontālo virsmu, kāpņu margu un durvju rokturu dezinfekcija.

Ēku telpu uzkopšanu nodrošina uzņēmumi, ar ko Nodrošinājuma valsts aģentūrai iepirkuma procedūru rezultātā ir noslēgti pakalpojuma līgumi. Neskatoties uz papildus izmaksām, aģentūra sadarbībā ar uzkopšanas pakalpojumu sniedzējiem ir vienojusies un pārstrādājusi uzkopšanas programmas, palielinot telpu uzkopšanas un dezinfekcijas pasākumu intensitāti. Telpās ir arī izvietota informācija par drošības pasākumu ievērošanu, personīgo higiēnu un citiem pasākumiem Covid-19 izplatības mazināšanai.

Nodrošinājuma valsts aģentūra rūpīgi seko jaunākajai informācijai, ko sniedz pasaules un vietējās veselības un varas iestādes, tiek ievēroti visi noteiktie piesardzības pasākumi. Aicinām ikvienu ievērot pasaules un Latvijas veselības organizāciju sniegtos ieteikumus:

  • regulāri un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm vai lietot roku dezinfekcijas līdzekļus;
  • publiskās vietās ievērot distanci no citiem cilvēkiem;
  • izvairīties ar rokām pieskarties acīm, degunam un mutei;
  • klepojot un šķaudot, izmantot vienreiz lietojamās salvetes;
  • sekot varas iestāžu rīkojumiem par aizliegumiem un brīdinājumiem.

 

Sagatavoja: Nodrošinājuma valsts aģentūra