Informācija medijiem
meitene spēlējas ar klucīšiem

Ceturtdien, 18.februārī,  Iekšlietu ministrija un Labklājības ministrija parakstījušas līgumu par projekta “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” (projekts) īstenošanu. Projekta mērķis ir ieviest Latvijā vienotu vienas pieturas atbalsta institūciju vardarbībā cietušajiem bērniem. 

Bērna mājas jeb barnahus (islandiešu valodā – māja bērniem) ir starptautiski atzīts vadošais starpdisciplinārs un starpinstitucionāls sadarbības modelis bērniem, kuri cietuši no vardarbības vai ir tās liecinieki. Bērna mājas mērķis ir garantēt ikvienam bērnam koordinētu un efektīvu institūciju atbalstu un novērst bērna atkārtotu emocionālu traumēšanu laikā, kamēr tiek noskaidrota informācija saistībā ar notikušo vardarbību, kā arī tiesvedības procesā. Viena no Bērna mājas lomām ir radīt derīgus pierādījumus tiesvedības procesam, izdibinot bērna atklāto informāciju tādā veidā, ka bērnam nav jāstājas tiesas priekšā. Rūpēs par bērna  interešu nodrošināšanu kopā strādā mediķi, policijas un citu tiesību aizsardzības institūciju darbinieki, sociālie darbinieki un psihologi. 

Projekta pirmajā posmā tiks veikta speciāla telpu pielāgošana Barnahus vajadzībām un veiktas nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos. Paredzēta arī darbinieku kvalifikācijas celšana un pieredzes apmaiņa ar kolēģiem ārvalstīs.  Barnahus telpas atradīsies Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā. Tiklīdz būs veikti visi sagatavošanās darbi, vardarbībā cietušajiem bērniem  tiks sniegta profesionāla un droša palīdzība.

Projekta partneri ir Islandes valdības Bērnu aizsardzības aģentūra, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, valsts SIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Atbalsts projekta īstenošanai ir saņemts no Eiropas Ekonomiskās zonas grantu 2014.-2021.gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” (EEZ programma). EEZ programmas ietvaros Iekšlietu ministrija darbojas kā programmas apsaimniekotājs, savukārt Labklājības ministrija ir projekta īstenotājs. Projekts jāievieš līdz 2024. gada aprīlim. Tā kopīgais finansējums  EEZ  programmas   ietvaros ir nedaudz vairāk nekā 2 miljoni eiro, no kuriem EEZ piešķirtais finansējums ir 1,7 miljoni eiro.

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv