Informācija medijiem Robežas drošība
Robeža

VNĪ ir izsludinājusi jaunu, slēgtu, cenu aptauju,  seši būvkomersanti, kuri iesniedza pieteikumus arī iepriekšējā cenu aptaujā, jaunos piedāvājumus varēs iesniegt līdz 2022.gada 11.marta vakaram. Jaunās cenu aptaujas rezultātā ir paredzama cenu izmaksu korekcija, kuras apmērus varēs noteikt tikai pēc piedāvājumu iesniegšanas un izvērtēšanas. Robežas žoga izbūvi paredzēts uzsākt iespējami ātri, plānots saglabāt līdzšinējos būvniecības termiņus, tāpēc jaunu būvkomersantu iesaiste dalībai atkārtotajā cenu aptaujā nav plānota. 

2021. gada decembrī VNĪ uzrunāja 15 būvkomersantus ar aicinājumu iesniegt apliecinājumu potenciālajai dalībai Austrumu robežas izbūves projektā.  Izvērtējot potenciālo būvkomersantu dalību projektā, tika vērtēts to reputācijas līmenis un 2020. gadā veiktais būvdarbu apjoms. Apliecinājumu potenciālajai dalībai projektā no uzrunātajiem 15 būvkomersantiem iesniedza 11. Viņiem bija iespēja iepazīties ar tehnisko specifikāciju un piedalīties sarunās par projekta īstenošanu, kā arī precizēt neskaidros jautājumus. Pēc sarunām dalību cenu aptaujā turpināja deviņi būvkomersanti, no kuriem seši iesniedza savu cenas piedāvājumu, tajā skaitā četri iesniedza būvniecības piedāvājumus visiem deviņiem posmiem. Pirmajā cenu aptaujā saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu visu deviņu augstas gatavības posmu izbūvei iesniedz būvkomersants - SIA “Citrus Solutions”, par kopējo summu 31,4 miljoni eiro (bez PVN). Posmu kopējais garums ir nepilni 84 kilometri no paredzamajiem 137. 

Austrumu robežas izbūves projekts ir starpinstitūciju sadarbības projekts. Saskaņā ar 2021. gada 12. novembrī Saeimas pieņemto Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumu VNĪ vada, īsteno un uzrauga visus robežas infrastruktūras būvniecībai nepieciešamos darbus, īsteno būvniecībai nepieciešamos iepirkumus un slēdz iepirkuma līgumus. Projekta īstenošanu uzrauga Ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komiteja, kuras sastāvā ir pārstāvji no Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas, Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts robežsardzes, Nodrošinājuma valsts aģentūras, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, AS “Latvijas Valsts meži”, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Projektā paredzēts izbūvēt valsts robežas joslu 173 kilometru garumā, tostarp pastāvīgu žogu 134 kilometru garumā. Projekts tiks finansēts no valsts budžeta,  tā sākotnējais finansējums indikatīvi bija 39,5 miljoni eiro.   

Latvijas un Eiropas Savienības drošībai nozīmīgu objektu uzturēšana un robežu attīstīšana ir viens no VNĪ darbības virzieniem. Kopumā VNĪ vadībā īstenoto Latvijas - Krievijas un Latvijas – Baltkrievijas robežu modernizācijā šobrīd tiek ieguldīti 18,5 miljoni eiro. Šo projektu rezultātā līdz 2023. gada beigām robežkontroles punktos strādājošajiem būs pieejami ērti un mūsdienīgi darba apstākļi, uzlabota robežkontrolei un muitas kontrolei nepieciešamā infrastruktūra, padarot robežu šķērsošanu efektīvāku un ātrāku. 

 

Papildu informācija plašsaziņas līdzekļiem: 
VAS „Valsts nekustamie īpašumi” 
Korporatīvās komunikācijas un Ilgtspējas daļa 
Tālr. 20235301; inta.plumina@vni.lv;