Informācija medijiem

Otrdien, 3. septembrī, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens un Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs tikās ar Reģionālo attīstības centru apvienību (RACA), lai pārrunātu iekšlietu nozares jautājumus, kas varētu ietekmēt reģionālos attīstības centrus gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, kā arī veidotu savstarpēju sadarbību.

 

Sarunās piedalījās arī Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis un Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes priekšnieka vietnieks Normunds Grūbis.

Iekšlietu ministrs uzsvēra, ka RACA ir  iekšlietu nozares stratēģiskais sociālais partneris, kā arī to, ka gan ministrija, gan pašvaldības ir ieinteresētas, lai valsts policija un citi iekšlietu dienesti strādātu efektīvi. Lai to panāktu, pašvaldībām un ministrijai kopīgi jāstrādā pie valsts drošības infrastruktūras uzlabošanas, kā arī pie Valsts policijas darba organizācijas un  struktūras pilnveidošanas. Jau šobrīd Iekšlietu ministrija sagatavojusi grozījumus likumā “Par pašvaldībām”, kas paredz pašvaldībām tiesības sniegt finansiālu atbalstu iekšlietu dienestiem, lai uzlabotu dienestu funkciju izpildi attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Iekšlietu ministrs norādīja arī uz nepieciešamību ieviest  modernās tehnoloģijas, kas daudz operatīvāk ļautu atklāt noziegumus, piemēram, videonovērošanas kameru tīklu un seju atpazīšanas programmatūru. Šāda kameru tīkla izveidē būtisku atbalstu var sniegt arī pašvaldības. 

Savukārt valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs norādīja, ka iekšlietu nozares un pašvaldību sadarbībā saskarsmes punktu ir ļoti daudz,  kā pozitīvo piemēru minot pašvaldību un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sadarbību  civilās aizsardzības jomā.

Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis un Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes priekšnieka vietnieks Normunds Grūbis pārrunāja ar pašvaldību vadītājiem Valsts policijas darba organizācijas un  struktūras pilnveidošanas jautājumus.

Sanāksmes noslēgumā RACA valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atzina: “Ar gandarījumu jāatzīst, ka RACA pašvaldību, iekšlietu ministra un Valsts policijas vadības redzējums par policijas uzdevumiem reģionos lielā mērā sakrīt. Galvenais ir nodrošināt pietiekamu policijas darbinieku klātesamību, radot iedzīvotājiem drošības sajūtu un preventīvi novēršot likumpārkāpumus. Ir pozitīvi vērtējama ministra iniciatīva likvidēt likumdošanas barjeras, kas šobrīd traucē pilnvērtīgu sadarbību starp pašvaldībām, pašvaldību policiju un Valsts policiju, tajā skaitā aizliegumu pašvaldībām jebkādā veidā palīdzēt vietējo Valsts policijas darbinieku vai infrastruktūras finansēšanā”.

 

Sagatavoja:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213, mob:29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv