#StandWithUkraine Nozares jaunumi
Atbalsta centrs Kaļķu iela 1

No 21. marta Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP), Valsts robežsardze (turpmāk – VRS) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) turpina darbu Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Kaļķu ielā 1, identificējot Ukrainas civiliedzīvotājus, pieņemot vīzu un uzturēšanās atļauju pieteikumus un nodrošinot iespēju atrast mājokli Rīgā vai kādā citā pašvaldībā.

Iekšlietu ministrijas padotības iestādes – PMLP, VRS un VUGD – Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem turpina sniegt Ukrainas civiliedzīvotājiem šādus pakalpojumus:

VRS amatpersonas veic Ukrainas civiliedzīvotāju dokumentu pārbaudi un identifikāciju, t. i., novirza personas ar derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem uz PMLP vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai.

Savukārt personām, kurām nav personu apliecinošu dokumentu, veic nepieciešamās darbības personības identificēšanai. Tāpat VRS amatpersonas centrā sniedz atbalstu PMLP vīzu izsniegšanā, kā arī apzina iespējamos lieciniekus Krievijas Federācijas bruņoto spēku noziegumiem Ukrainā.

PMLP amatpersonas pieņem Ukrainas civiliedzīvotāju vīzu un uzturēšanās atļauju pieteikumus, kā arī nodrošina personu fotografēšanu vīzas noformēšanas vajadzībām. Ilgtermiņa vīzas tiek izsniegtas uz vienu gadu, un tās ir bezmaksas. Personām, kurām nav derīgu ceļošanas dokumentu, tiek piešķirtas termiņuzturēšanās atļaujas uz vienu gadu. Gan vīza, gan termiņuzturēšanās atļauja dod tiesības uz nodarbinātību Latvijas Republikā. Lēmumi par vīzu un uzturēšanās atļauju piešķiršanu tiek sagatavoti desmit darbdienu laikā.

Atbalsta centrā darbojas arī brīvprātīgie palīgi un  citu valsts pārvaldes institūciju (Ārlietu ministrijas, Valsts probācijas dienesta) darbinieki, kas sniedz nozīmīgu palīdzību Ukrainas civiliedzīvotāju apkalpošanā, palīdzot pareizi aizpildīt vīzu un uzturēšanās atļauju anketas, pieņemot vīzu un uzturēšanās atļauju pieteikumus, kā arī izsniedzot jau noformētās vīzas.

Svarīgi ņemt vērā, ka personām, kuras iesniegušas uzturēšanās atļauju pieteikumus, pēc tam  jāierodas jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā, lai nodotu biometrijas datus un pēc tam šajā nodaļā arī saņemtu izgatavoto uzturēšanās atļauju. Uzturēšanās atļaujas tiek noformētas un izsniegtas bezmaksas, tāpat Ukrainas civiliedzīvotāji tiek apkalpoti bez iepriekšēja pieraksta un prioritārā kārtībā, t.i., bez rindas.

VUGD dienesta amatpersonas sazinās ar sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijām un koordinē Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu ne tikai Rīgā, bet arī citās Latvijas pašvaldībās. Ukrainas civiliedzīvotāji uz izmitināšanas vietām tiek nogādāti, izmantojot VUGD vai pašvaldību nodrošināto transportu.

VUGD atgādina, ka atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek sniegts ne tikai Rīgā, bet arī citās pašvaldībās Latvijā, kur tiek nodrošināta ne tikai izmitināšanu, bet arī cita veida palīdzība, tai skaitā ēdināšana, pirmās nepieciešamības preču izsniegšana, veselības aprūpes un sociālie pakalpojumi, izglītības turpināšanas un bezmaksas latviešu valodas mācības apguves iespējas, kā arī dzīvnieku aprūpes un reģistrēšanas iespējas.

Rīgas atbalsta centrs Kaļķu ielā 1 ir atvērts katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00. Aktuālākā informācija par centra darbību – www.riga.lv.

Informāciju sagatavoja
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments
prese@pmlp.gov.lv , tālr. 67219185


 

З 21 березня Управління у справах громадянства та міграції (далі – УСГМ), Державна прикордонна охорона (далі – ДПО) та Державна пожежно-рятувальна служба (далі – ДПРС) продовжують роботу в Ризькому центрі підтримки жителів України за адресою: вулиця Калькю, 1, ідентифікуючи цивільних громадян України, приймаючи візи та заяви на отримання дозволу на проживання та вирішуючи питання пошуку житла в Ризі чи іншому муніципалітеті.

Установи, підпорядковані Міністерству внутрішніх справ – УСГМ, ДПО та ДПРС в Ризькому центрі підтримки жителів України продовжують надавати цивільним жителям України такі послуги:

Посадові особи ДПО здійснюють перевірку документів та ідентифікацію цивільних жителів України, тобто направляють осіб з дійсними документами, що посвідчують особу, до УСГМ для подання заяви на отримання візи або дозволу на проживання.

В свою чергу, з особами, які не мають документів, що посвідчують особу, здійснюють необхідні дії, пов’язані з ідентифікацією особи. Посадові особи ДПО в центрі також надають підтримку у видачі віз УСГП, а також виявляють можливих свідків злочинів збройних сил Російської Федерації в Україні.

Посадові особи УСГМ приймають від цивільних жителів України заяви на отримання віз та дозволів на проживання, а також забезпечують фотографуванням осіб при оформлення віз. Довгострокові візи видаються на один рік і є безкоштовними. Особам, які не мають дійсних проїзних документів, надається дозвіл на тимчасове проживання на один рік. Як віза, так і дозвіл на тимчасове проживання дають право на працевлаштування в Латвійській Республіці. Рішення про видачу віз та дозволів на проживання готуються протягом десяти робочих днів.

У центрі підтримки знаходяться також волонтери та працівники інших органів державного управління (Міністерства закордонних справ, Державної служби пробації), які надають суттєву допомогу в обслуговуванні цивільних жителів України, допомагаючи правильно заповнювати анкети на отримання віз та дозволів на проживання при прийнятті заяв на отримання віз та дозволів на проживання, а також при видачі вже оформлених віз.

Важливо зазначити, що особам, які подали заяви на отримання дозволу на проживання, потрібно потім з’явитися до будь-якого територіального відділення УСГМ для здачі біометричних даних, а потім також отримати виготовлений дозвіл на проживання у цьому ж відділенні. Дозволи на проживання оформляються та видаються безкоштовно, а цивільні жителі України обслуговуються без попередньої реєстрації в пріоритетному порядку, тобто, в порядку черги.

Посадові особи ДПРС взаємодіють з комісіями з цивільної оборони територій співробітництва та координують розміщення цивільних жителів України не лише в Ризі, а й в інших муніципалітетах Латвії. Цивільних жителів України доставляють до житла за допомогою транспорту ДФРС або муніципалітетів.

ДПРС нагадує, що підтримка цивільним жителям України надається не лише в Ризі, а й в інших муніципалітетах Латвії, де здійснюється забезпечення не лише проживанням, а й надаються інші види допомоги, зокрема харчування, видача предметів першої необхідності, медичне обслуговування та соціальні послуги, можливість продовження навчання та безкоштовного вивчення латиської мови, а також можливість догляду за тваринами та їх реєстрації.

Ризький центр підтримки на вулиці Калькю, 1 працює кожен робочий день з 9.00 до 18.00. Найактуальніша інформація про діяльність центру – www.riga.lv.


Інформацію підготував
Департамент управління персоналом та зв’язку з громадськістю
Управління у справах громадянства та міграції
prese@pmlp.gov.lv, тел. 67219185