Iestāžu logo

21. jūnijā Ministru kabinets pieņēma noteikumus “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 845 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība"", kuru mērķis ir pilnveidot iekšlietu nozares un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm novērtēšanas procesu.

 Atbilstoši Dienesta gaitas likumam iekšlietu nozares un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ir obligāti jānovērtē, taču nepieciešams pilnveidot novērtējuma faktisko piemērošanu gan attiecībā uz atsevišķu amatpersonu novērtēšanas veidu, gan amatpersonas novērtējuma kopējā vērtējuma aprēķinu, kā arī novērtējuma apstrīdēšanas kārtību.

Pieņemot amatpersonu dienestā un ieceļot amatā, tai nosaka pārbaudes termiņu, lai noskaidrotu, vai amatpersona atbilst tai uzticēto pienākumu veikšanai, savukārt pārbaudes termiņš nedrīkst būt ilgāks par sešiem mēnešiem. Pirms pārbaudes termiņa beigām amatpersonas tiešais vadītājs veic tās novērtēšanu, tādēļ noteikumi turpmāk paredz arī šādu novērtēšanas veidu.

Noteikumi paredz, ka amatpersonas novērtēšanu pārbaudes laika beigās veic ne vēlāk kā nedēļu pirms tai noteiktā pārbaudes termiņa beigām, lai nezustu tiesības amatpersonu atvaļināt no dienesta sakarā ar pārbaudes laika neizturēšanu, ievērojot Dienesta gaitas likumā noteikto termiņu. Lēmums par šo novērtējumu nav apstrīdams.

Pamatojoties uz Dienesta gaitas likumu, amatpersonu var pārcelt amatā, ņemot vērā attiecīgajam amatam noteiktās prasības. Taču secināts, ka ne visos gadījumos ir lietderīgi uzreiz pēc amatpersonas pārcelšanas, tajā skaitā no citām iestādēm, veikt tās novērtēšanu.

Lai nerastos pārpratumi šādās situācijās, noteikumi paredz, ka turpmāk amatpersonu, kura ir pārcelta citā amatā, novērtē kārtējās novērtēšanas ietvaros, ja ir pagājis novērtēšanas periods, un pēc pārcelšanas citā amatā amatpersona tajā ir nodienējusi ne mazāk kā trīs mēnešus. Novērtēšanu veic sešu mēnešu laikā pēc amatpersonas pārcelšanas citā amatā.

Tāpat notiekumi turpmāk paredz, ka, ja atkārtotajā novērtēšanā amatpersonas novērtējuma pakāpe ir B jeb novērtējums daļēji neatbilst noteiktajām prasībām (izņemot gadījumu, ja amatpersona novērtēta pirms pārbaudes termiņa beigām), var pieņemt lēmumu par amatpersonas pārcelšanu citā amatā, kas atbilst tās profesionālajām spējām.

Lemjot par amatpersonas pārcelšanu citā amatā, iestādei ir jāveic amatpersonas kompetenču un prasmju izvērtējums, kā arī amatpersonas daļējas neatbilstības amatam cēloņu izvērtējums.

Vienlaikus jānorāda, ka katra gadījuma individuāls izvērtējums ir nepieciešams un svarīgs ne tikai iestādei, bet arī pašai amatpersonai, lai tā izprastu savas pārcelšanas nepieciešamību un pamatojumu.

Noteikumi pieņemti, arī ievērojot Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas ziņojumā par Latviju iekļauto rekomendāciju: “Izstrādāt objektīvus un pārskatāmus kritērijus, kas ļautu noteikt policijas un robežsardzes darbinieku integritāti un atbilstību piemērojamajam ētikas kodeksam un iekļaut tos periodiskajos darbības novērtējumos”. Ievērojot minēto, noteikumi papildina amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi novērtēšanas mērķi – novērtēt augsto ētikas standartu ievērošanu, kā arī paplašināt amatpersonai nepieciešamo kompetenču uzskaitījumu, papildinot to ar kompetenci – “godprātība”.

Gunta Jansone

Nodaļas vadītāja
gunta.jansone [at] iem.gov.lv