Informācija medijiem COVID-19
robežsargi

Otrdien, 10.augustā, Ministru kabinets pieņēma lēmumu piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai nodrošinātu piemaksas policijas un robežsardzes amatpersonām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanā 2021.gada jūnijā.

Piemaksas apmērs par vienu stundu paredzēts 75% apmērā no amatpersonai noteiktās stundas algas likmes, ievērojot noteiktos kritērijus un uzskaitīto amatpersonas iesaistes vai saskares stundu skaitu. Rīkojuma projektu sagatavoja un virzīja Iekšlietu ministrija, lai nodrošinātu piemaksas Valsts policijas, Valsts policijas koledžas, Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas amatpersonām.

Rīkojums paredz piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu 650 435 eiro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar piemaksu piešķiršanu par laikposmu no 2021. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 30. jūnijam, no tiem Valsts policijai – 349 610 eiro; Valsts policijas koledžai – 595 eiro; Valsts robežsardzei – 298 383 eiro un Valsts robežsardzes koledžai - 1 847 eiro.

Latvijā, arī beidzoties ārkārtējai situācijai, iekšlietu dienesti turpina veikt drošības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanā. Kopš pandēmijas sākuma viņi sniedz nozīmīgu ieguldījumu ierobežojumu kontrolē un Covid-19 izplatības ierobežošanā.

Kritēriji piemaksas piešķiršanai joprojām paliek nemainīgi: amatpersona ir tiešā pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām; amatpersona ir tiešā pierādāmā saskarē ar Covid-19 riska grupas pacientiem, kuriem nav apstiprināta slimība, bet ir jāievēro karantīna vai pašizolācija; amatpersona piedalās pasākumos, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un noteikto ierobežojumu kontroli.

Komunikācijas nodaļa

kn [at] iem.gov.lv