#StandWithUkraine Informācija medijiem
informatīvais tālrunis

Sniedzot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ir ieradušies Latvijā, Ministru kabinets 2022. gada 14. jūlijā atbalstīja finansējuma nodrošināšanu Sabiedrības integrācijas fondam 8470 eiro apmērā, lai tiktu segti izdevumi, kas saistīti ar bezmaksas informatīvā diennakts tālruņa +371 27 380 380 darbības nodrošināšanu laika posmā no 2022. gada 1. augusta līdz 31. decembrim.

“Līdz šim informatīvā tālruņa nodrošināšana ir apliecinājusi tā nozīmīgumu atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem, jo vienuviet tiek nodrošināta informācija par visas valsts teritorijā pieejamo palīdzību ukraiņiem. Šis ir nozīmīgs informatīvais kanāls, ar kura starpniecību tiek sniegta pārbaudīta informācija, tāpēc ir svarīgi to nodrošināt arī turpmāk,” norāda iekšlietu ministrs Kristaps Eklons.

Informatīvā tālruņa darbība tiek nodrošināta 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā. Atbildes tiek sniegtas latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodā. No tā darbības uzsākšanas 2022. gada 2. martā līdz jūlija sākumam bija saņemti jau vairāk nekā 35 000 unikālie zvani. Vislielākais zvanu skaits tika saņemts pirmajā darbības mēnesī – martā uz to zvanīts 12 951 reizi. Kopš aprīļa uz to zvanīts vidēji 350 reizes dienā jeb vidēji 6840 reizes mēnesī. Personas, kuras zvanījušas uz informatīvo tālruni, ir gan Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri atrodas gan Latvijā, gan arī ārzemēs. Tas ir guvis atpazīstamību arī ārpus Latvijas robežām, un to uzskatāmi parāda statistiskie dati – vidēji 25% no saņemtajiem zvaniem ir no personām, kuras uzsākušas bēgļu gaitas un atrodas ārpus Latvijas, piemēram, Ukrainā, Polijā, Lietuvā vai Krievijā.

Informatīvais tālrunis sniedz informāciju par aktualitātēm, izmaiņām tiesiskajā regulējumā, sociālo pabalstu piešķiršanas kārtību un apjomu, darba tiesiskajām attiecībām, iespējām saņemt psihoemocionālu palīdzību, kā arī par latviešu valodas kursu pieejamību, mājokļa jautājumiem (www.cak.iem.gov.lv), izglītības jautājumiem u.c. svarīgu informāciju, kas veicina Ukrainas civiliedzīvotāju sociālekonomisko iekļaušanos Latvijā. Savukārt no Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek saņemta atgriezeniskā saite par aktuālākajiem problēmjautājumiem, par kuriem tālāk Sabiedrības integrācijas fonds informē atbildīgās nozaru iestādes, pašvaldības un nevaldības sektoru, lai kopīgi rastu risinājumus.

Informatīvā tālruņa pakalpojuma ietvaros ir izveidota un regulāri pilnveidota informatīvā datu bāze "Par uzņemšanas un atbalsta apjomu Ukrainas civiliedzīvotājiem", nodrošinot Sabiedrības integrācijas fonda zvanu centra kvalitatīvu darbību.


Надаючи підтримку цивільним жителям України, які прибули до Латвії, Кабінет Міністрів 14 липня 2022 року підтримав надання фінансування Фонду інтеграції суспільства в розмірі 8470 євро для покриття витрат, пов’язаних з функціонуванням безкоштовного цілодобового інформаційного телефону +371 27 380 380 в період часу з 1 серпня по 31 грудня 2022 року.

«Наразі існування інформаційного телефону довело свою важливість у наданні підтримки цивільним жителям України, оскільки інформація про допомогу, доступну українцям на території всієї країни, надається в одному місці. Це важливий інформаційний канал, через який надається перевірена інформація, тому важливо надавати її і в майбутньому», – вказує міністр внутрішніх справ Крістапс Еклонс.

Інформаційний телефон працює 24 години на добу без вихідних. Відповіді даються латиською, російською, українською та англійською мовою. З моменту його запуску 2 березня 2022 року до початку липня вже надійшло понад 35 000 унікальних дзвінків. Найбільше дзвінків надійшло за перший місяць роботи – у березні на нього зателефонувало 12 951 раз. З квітня на нього телефонувало в середньому 350 разів на день або в середньому 6840 разів на місяць. За номером інформаційного телефону зверталися цивільні жителі України, які перебувають як у Латвії, так і за кордоном. Він отримав визнання навіть за межами Латвії, і це яскраво демонструють статистичні дані - в середньому 25% отриманих дзвінків надходять від осіб, які почали шлях біженців і знаходяться за межами Латвії, наприклад в Україні, Польщі, Литві чи Росії.

Інформаційний телефон надає інформацію про актуальні події, зміни в законодавчій базі, порядок та розмір надання соціальної допомоги, трудові правовідносини, можливості отримання психоемоційної допомоги, а також про наявність курсів латиської мови, житлові питання (www. cak.iem.gov.lv), питання освіти та іншу важливу інформацію, яка сприяє соціально-економічній інтеграції цивільних жителів України в Латвії. В свою чергу, від цивільних жителів України отримується зворотний зв’язок щодо найактуальніших питань, про які Фонд інтеграції суспільства додатково інформує відповідальні галузеві органи, самоврядування та неурядовий сектор для спільного пошуку рішень.

У рамках інформаційної телефонної служби створена та постійно вдосконалюється інформаційна база даних «Про обсяги прийому та підтримки цивільних жителів України», що забезпечує якісну роботу центру дзвінків Фонду інтеграції суспільства.