#StandWithUkraine Press information
Mobilais

On 14 July 2022, the Cabinet of Ministers approved the provision of funding to the Society Integration Fund in the amount of 8470 euros to cover the expenses related to the operation of the free information helpline +37127380380 in the period from 1 August to 31 December 2022, in support of Ukrainian civilians who have arrived in Latvia.

“The provision of the information helpline has so far proved its importance in supporting the civilian population of Ukraine, as it provides information on the assistance available to Ukrainians throughout the country in one place. It is an important channel for providing verified information and it is therefore important to continue to provide it,” emphasized Minister for the Interior Kristaps Eklons.

The information helpline is available 24 hours a day, seven days a week. Answers are provided in Latvian, Russian, Ukrainian and English. Between its launch on 2 March 2022 and the beginning of July, more than 35 000 unique calls had already been received. The highest number of calls was received in the first month of operation, with 12 951 calls in March. Since April, it has received an average of 350 calls per day, or an average of 6840 calls per month. The persons who have called the information helpline are Ukrainian civilians, both in Latvia and abroad. It has also gained recognition beyond Latvia’s borders, as shown by the statistics: on average, 25% of the calls received are from refugees located outside Latvia, for example in Ukraine, Poland, Lithuania or Russia.

The information helpline provides information on current events, changes in the legal framework, the procedure and scope of social benefits, employment relations, opportunities to receive psycho-emotional assistance, as well as on the availability of Latvian language courses, housing issues (www.cak.iem.gov.lv), education issues, and other important information that contributes to the socio-economic inclusion of Ukrainian civilians in Latvia. In turn, feedback is received from the Ukrainian civilian population on the most pressing issues, which the Society Integration Foundation further informs the responsible sectoral institutions, local authorities and the non-governmental sector in order to jointly find solutions.

Within the framework of the information helpline service, an information database “On the reception and support of Ukrainian civilians” has been created and regularly updated, ensuring the quality of the call centre of the Society Integration Foundation.


Надаючи підтримку цивільним жителям України, які прибули до Латвії, Кабінет Міністрів 14 липня 2022 року підтримав надання фінансування Фонду інтеграції суспільства в розмірі 8470 євро для покриття витрат, пов’язаних з функціонуванням безкоштовного цілодобового інформаційного телефону +371 27 380 380 в період часу з 1 серпня по 31 грудня 2022 року.

«Наразі існування інформаційного телефону довело свою важливість у наданні підтримки цивільним жителям України, оскільки інформація про допомогу, доступну українцям на території всієї країни, надається в одному місці. Це важливий інформаційний канал, через який надається перевірена інформація, тому важливо надавати її і в майбутньому», – вказує міністр внутрішніх справ Крістапс Еклонс.

Інформаційний телефон працює 24 години на добу без вихідних. Відповіді даються латиською, російською, українською та англійською мовою. З моменту його запуску 2 березня 2022 року до початку липня вже надійшло понад 35 000 унікальних дзвінків. Найбільше дзвінків надійшло за перший місяць роботи – у березні на нього зателефонувало 12 951 раз. З квітня на нього телефонувало в середньому 350 разів на день або в середньому 6840 разів на місяць. За номером інформаційного телефону зверталися цивільні жителі України, які перебувають як у Латвії, так і за кордоном. Він отримав визнання навіть за межами Латвії, і це яскраво демонструють статистичні дані - в середньому 25% отриманих дзвінків надходять від осіб, які почали шлях біженців і знаходяться за межами Латвії, наприклад в Україні, Польщі, Литві чи Росії.

Інформаційний телефон надає інформацію про актуальні події, зміни в законодавчій базі, порядок та розмір надання соціальної допомоги, трудові правовідносини, можливості отримання психоемоційної допомоги, а також про наявність курсів латиської мови, житлові питання (www. cak.iem.gov.lv), питання освіти та іншу важливу інформацію, яка сприяє соціально-економічній інтеграції цивільних жителів України в Латвії. В свою чергу, від цивільних жителів України отримується зворотний зв’язок щодо найактуальніших питань, про які Фонд інтеграції суспільства додатково інформує відповідальні галузеві органи, самоврядування та неурядовий сектор для спільного пошуку рішень.

У рамках інформаційної телефонної служби створена та постійно вдосконалюється інформаційна база даних «Про обсяги прийому та підтримки цивільних жителів України», що забезпечує якісну роботу центру дзвінків Фонду інтеграції суспільства.