Nozares jaunumi Robežas drošība
Patvēruma meklētāji

Lai nodrošinātu Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra “Mucenieki’’ telpu kapacitātes rezerves, 30 patvēruma meklētāji, kuri ieradušies Latvijā iepriekšējos mēnešos, izmitināti Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nodaļas “Dzintari’’ telpās.

Patvēruma meklētājiem arī pēc statusa piešķiršanas Pārvalde nodrošina iespēju uzturēties izmitināšanas centrā līdz mirklim, kad statusa saņēmēji nodrošinās sev patstāvīgu vietu, kur dzīvot.

Personām, kuras lūgušas patvērumu Latvijā, ir tiesības dzīvot arī ārpus Pārvaldes nodrošinātām telpām t.i. - brīvi izvēlētā dzīvesvietā ar nosacījumu, ka persona ir sasniedzama, informē Pārvaldi par savu dzīvesvietu un ierodas uz patvēruma procedūras izskatīšanas intervijām.

 

Sagatavoja: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde