#StandWithUkraine Informācija medijiem
Ukrainas karogs

25. maijā notika Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vadītā Civilās aizsardzības Operatīvās vadības centra (CA OVC) kārtējā sēde. Ievērojot Ministru kabineta pēdējā sēdē atbalstītos Iekšlietu ministrijas ierosinājumus  Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz pagarināt primārā atbalsta - Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas un ēdināšanas - pakalpojumu sniegšanas segšanu no valsts budžeta uz vēl 30 dienām tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas reģistrēti pakalpojuma saņemšanai līdz 24.maijam, CA OVC uzdeva līdz 30.maijam katrai CA OVC pārstāvētajai institūcijai iesniegt savus risinājumus turpmākai izmitināšanas un ēdināšanas nodrošināšanai.

Minētie priekšlikumi tiks izvērtēti un piedāvāti gala lēmumu pieņemšanai iesaistīto nozaru ministriju politiskajai vadībai. Jānorāda, ka valsts budžeta līdzekļu novirzītais apmērs un Ukrainas civiliedzīvotāju primārā atbalsta (izmitināšanas un ēdināšanas) nodrošināšana dažādās Eiropas valstīs būtiski atšķiras.

CA OVC arī lēma, ka negaidot lēmuma spēkā stāšanos par speciālas komisijas izveidi valsts un pašvaldību nekustamo īpašumu izvēlei, kas būtu pielāgojami Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas ilgtermiņā vajadzībām, jau nedēļas laikā sākt paredzētās komisijas uzdevumu faktisko izpildi, lai izvēlētos nekustamos īpašumus pielāgošanai, kā arī īpašumu aprīkošanu ar tam nepieciešamo aprīkojumu.

Tāpat CA OVC arī vienojās, ka Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu un Kultūras ministriju  jau uz nākamo Ministru kabineta sēdi iesniegs priekšlikumus Ukrainas civiliedzīvotāju (bērnu, jauniešu) integratīvo nometņu, piesaistot Latvijas bērnus, organizēšanai.

------------------------------------------------------------

 

25 травня відбулося чергове засідання Центру оперативного управління Цивільного захисту (ЦОУ ЦЗ) на чолі з Державним секретарем Міністерства внутрішніх справ. Беручи до уваги підтримані на останньому засіданні Кабінету Міністрів пропозиції Міністерства внутрішніх справ до Закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають продовження надання первинної підтримки - послуг з проживання та харчування цивільному населенню України - з державного бюджету ще на 30 днів тим цивільним жителям України, які зареєструвалися для отримання послуги до 24 травня, ЦОУ ЦЗ доручив до 30 травня кожному органу, який представляє ЦОУ ЦЗ, надати свої рішення щодо подальшого забезпечення проживанням та харчуванням.

Ці пропозиції будуть оцінені та передані для прийняття остаточних рішень політичному керівництву відповідних профільних міністерств. Слід зазначити, що розмір коштів, які виділяються з державного бюджету, та надання первинної підтримки (проживання та харчування) цивільному населенню України суттєво відрізняється в різних країнах Європи.

ЦОУ ЦЗ також вирішив, що до набрання чинності рішенням про створення спеціальної комісії з відбору об’єктів державної та муніципальної нерухомої власності, які б підходили для довгострокових потреб з розміщення цивільних жителів України, уже протягом тижня розпочати фактичне виконання завдань планової комісії, щоб вибрати об’єкти нерухомості, пристосувати їх та оснастити обладнанням.

ЦОУ ЦЗ також домовився, що Міністерство освіти і науки у співпраці з Фондом інтеграції суспільства та Міністерством культури вже на наступному засіданні Кабінету Міністрів подасть пропозиції щодо організації інтеграційних таборів для цивільного населення України (дітей, молоді), з залученням латвійських дітей.

 Підготував:

Відділ комунікації

Міністерства внутрішніх справ