Informācija medijiem Robežas drošība
Latvijas-Baltkrievijas robeža

Ir parakstīts līgums par žoga izbūvi un 37 km dzeloņstiepļu piegādi ar SIA "AIMASA". Sākotnēji uzņēmums nodrošinās joslas sagatavošanu, apauguma, krūmu, zāles, latvāņu noņemšanu un stabiņu montāžu. Žoga vietu sāks sagatavot Valsts robežsardzei prioritāros posmos, izmantojot tādu tehnoloģisko risinājumu, kas būtiski apgrūtinās robežas šķērsošanas mēģinājumus.

Runājot par patstāvīgā žoga uz Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas valsts ārējās robežas izbūvi, ministre vairākkārt atzīmējusi, ka Iekšlietu ministrija nedrīkst pieiet pavirši darbu īstenošanai. Jānodrošina, ka patstāvīgo inženiertehnisko būvi pēc darbu pabeigšanas būtu iespējams nodot ekspluatācijā un nebūtu tāda situācija, kā uz Krievijas robežas, kad daļa žoga ir jāpārbūvē.

Pašlaik norit intensīvs darbs, lai maksimāli ātri nodrošinātu Latvijas-Baltkrievijas robežas izbūvi un nodošanu ekspluatācijā līdz 2024.gadam. Veikti nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos, lai turpinātu īstenot robežas izbūves darbus (Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā, Meža likumā, Būvniecības likumā un Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā).

Uzņēmumi, kas iepriekš piedalījušies robežas izbūvē vairs darbus neveic. Šobrīd ir aktīvs kriminālprocess saistībā ar robežas izbūvi uz Krievijas un Baltkrievijas robežām, jo tika konstatēti vairāki pārkāpumi un iespējama valsts līdzekļu izšķērdēšana.